HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hasa : hasse, patiska
hasan : güzellik, iyilik
hasar : kırılma, dökülme, bozulgu, yıkılgı
hasbahçe : hayaldeki
hasbelkader : tesadüfen
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
haset : kıskançlık, çekememezlik, günü
hasetçi : kıskanç, günücü
hasetlenmek : kıskanmak, çekememek
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasımlık : düşmanlık, yağılık, husumet
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyet : özgülük, hassa, etki
hasiyetli : etkili
haslet : huy
hasret : özlem, özlenti
hasretli : özlemli
hasretlik : ayrılık
hasretmek : vermek, özgülemek
hassas : duygun

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasırcı :

TDK:
isim Hasır ören veya satan kimse

hasırcılık :
TDK:
isim Hasırcının yaptığı iş

hasırlamak :
TDK:
-i Hasırla döşemek, üstünü hasırla örtmek

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metafor Olarak Hastalık - Aids ve Metaforları - Yazar: Susan Sontag
Aşk Hastalık Mıdır? Değil Midir? - Yazar: Özer Şenödeyici
Güzel Hastalık - Yazar: Gökhan Arslan
Hastalık Şiirleri - Yazar: Bülent Keçeli
Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Selçuk Çıkla
Reşat Nuri Günteki'in Romanlarında Hastalık - Yazar: Bâki Asiltürk
Eski Hastalık - Yazar: Reşat Nuri...
Kitap-lık Sayı 61 - Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru