HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hasa : hasse, patiska
hasan : güzellik, iyilik
hasar : kırılma, dökülme, bozulgu, yıkılgı
hasatçı : toplama
hasbahçe : hayaldeki
hasbelkader : tesadüfen
hasbîlik : gönüllülük
hasenat : yararlı, iyi
hasep : nitelikler, nitelik
haset : kıskançlık, çekememezlik, günü
hasetlenmek : kıskanmak, çekememek
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hâsılı : kısacası
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasır : saz, kabuk, ayırma
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyet : özgülük, hassa, etki
hasiyetli : etkili
haslet : huy
hasret : özlem, özlenti
hasretlik : ayrılık
hassasiyet : duyarlık, hassaslık

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasarlı :

TDK:
sıfat Hasara uğramış
"Hasarlı araba."

hasetlik :
TDK:
isim Kıskançlık

hasımlık :
TDK:
1. isim Hasım olma durumu
2. Düşmanlık

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hasta Bakıcı - Yazar: Lüset Kohen Fins
Hasret Öteki Adındır Senin - Yazar: Ömer Tekiner
Suya Dökülen Hasret - Yazar: Arif Tuncer Avcı
Hasret Yürekler - Yazar: Nazmi Şimşek
Suya Dökülen Hasret - Yazar: Arif Tuncer Avcı
Hasret Yürekler - Yazar: Nazmi Şimşek
Ölüm Bugün Hasta - Yazar: Hande Baba
Hasret Kapımda Gardiyan - Yazar: Sabri Galip...
Biz Vatanımıza Hasret Öldük Yavrularım - Yazar: Oğuz Özdem
Hasret Kapımda Gardiyan - Yazar: Sabri Galip...

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 10: Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.
AHZAP - 12: Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.
TEVBE - 125: Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.

Kelime Bulma Motoru