HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hasan : güzellik, iyilik
hasbelkader : tesadüfen
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
hasbihâl : söyleşi, sohbet
hasbîlik : gönüllülük
hasep : nitelikler, nitelik
hasetçi : kıskanç, günücü
hasetçilik : kıskançlık
hasetlenmek : kıskanmak, çekememek
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasımlık : düşmanlık, yağılık, husumet
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyet : özgülük, hassa, etki
hasiyetli : etkili
hasretli : özlemli
hasretmek : vermek, özgülemek
hasrolunmak : ayrılmak
hassa : özgülük, özellik, hasiyet

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasatçılık :

TDK:
isim Hasatçının yaptığı iş

hastalandırmak :
TDK:
-i Hasta etmek, hastalanmasına sebep olmak

hastalık :
TDK:
1. isim Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı
2. Ruh sağlığının bozulması durumu
3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk
"Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."
4. Aşırı düşkünlük, tutku
"Temizlik hastalığı."

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ağır Hasarlı Algılar - Yazar: Atasoy Müftüoğlu

Kelime Bulma Motoru