Hİ ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 7 harfli 20 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Hicviye, Hiçbiri, Hiçleme, Hidatit, Hidayet, Hidratı, Hikayet, Hilebaz, Hilesiz, Hileyle, Hindiba, Hindici, Hinoğlu, Hipotez, Hisseli, Histeri, Hitaben, Hitabet, Hititçe, Hizipçi

Bazı Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hiçbiri :

TDK:
zamir Bir teki, biri bile

hilesiz :
TDK:
1. sıfat Hile yapmayan, düzen bilmeyen (kimse)
2. Hilesi olmayan, içine hile karışmamış

hindiba :
TDK:
isim, bitki bilimi Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia)

Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şah-ı Velayet Sırr-ı Hidayet Hazreti-i İmam Ali - Yazar: Seyyid Ahmed...
Aşk- Hidayet - Yazar: Hilal Acar
Hisseli Kıssalar - Yazar: Giacomo Leopardi

Hİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 123: Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.
BAKARA - 136: «Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk» deyin.
ALİ İMRAN - 138: Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.

Kelime Bulma Motoru