HİLE ile başlayan kelimeler

Başında HİLE harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hileişeriye

10 Harfli Kelimeler

Hilekarlık, Hileyapmaz

9 Harfli Kelimeler

Hilecilik

7 Harfli Kelimeler

Hilebaz, Hilesiz, Hileyle

6 Harfli Kelimeler

Hileci, Hileli, Hileye

4 Harfli Kelimeler

Hile

Bazı HİLE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hilecilik :

TDK:
isim Hileci olma durumu, hilebazlık, hilekârlık

hileli :
TDK:
sıfat Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
"Verdiği sözü tutar, itibarı yerinde / Ne kibar tavrı vardır hileli işlerinde!" - E. B. Koryürek

HİLE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Druid Günlükleri - Hileci - Yazar: Kevin Hearne
Hilesiz Terazi - Yazar: Baki Asiltürk

HİLE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 102: İşte bu (Yusuf kıssası)  gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin (ki bunları bilesin).
ARAF - 22: Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti.
NAHL - 26: Onlardan öncekiler de (peygamberlere) hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara, farkedemedikleri bir yerden gelmişti.  .

Kelime Bulma Motoru