HİLE ile başlayan kelimeler

Başında HİLE harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hileişeriye

10 Harfli Kelimeler

Hilekarlık, Hileyapmaz

9 Harfli Kelimeler

Hilecilik

7 Harfli Kelimeler

Hilebaz, Hilesiz, Hileyle

6 Harfli Kelimeler

Hileci, Hileli, Hileye

4 Harfli Kelimeler

Hile

Bazı HİLE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hilebaz :

TDK:
sıfat Hileci

hilecilik :
TDK:
isim Hileci olma durumu, hilebazlık, hilekârlık

hilekârlık :
TDK:
isim Hilecilik, dolandırıcılık
"Bir zamanlar belediye okka ile alışverişi usul koymuş ki kile hilekârlığının önüne geçilsin!" - M. Ş. Esendal

HİLE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Druid Günlükleri - Hileci - Yazar: Kevin Hearne

HİLE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 102: İşte bu (Yusuf kıssası)  gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin (ki bunları bilesin).
ARAF - 22: Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti.
NAHL - 26: Onlardan öncekiler de (peygamberlere) hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara, farkedemedikleri bir yerden gelmişti.  .

Kelime Bulma Motoru