İŞ ile başlayan kelimeler

Başında İŞ harfleri bulunan 175 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İştahlandırmak

13 Harfli Kelimeler

İşkillendirme, İşletilmesini, İştahlandırma

12 Harfli Kelimeler

İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık

11 Harfli Kelimeler

İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık

10 Harfli Kelimeler

İşaretleme, İşgalcilik, İşgüderlik, İşgüzarlık, İşitmezlik, İşittirmek, İşkapatımı, İşkembesiz, İşkillenme, İşkillilik, İşlemezlik, İşlenmemiş, İşletilmek, İşlevcilik, İşleybilim, İşleyimsel, İşleyişini, İştahlanma, İştahlılık

9 Harfli Kelimeler

İşaretsiz, İşbirliği, İşgüzarca, İşitilmek, İşitilmiş, İşitmemiş, İşitmeyen, İşittirme, İşkembeci, İşkembeli, İşkenceci, İşlemeyen, İşletilen, İşletilme, İşletmeci, İşlikleri, İşportacı, İştirakçi, İştiyaklı, İşverenin

8 Harfli Kelimeler

İşaretçi, İşaretli, İşgaliye, İşitilen, İşitilme, İşkilsiz, İşleklik, İşlemeci, İşlemeli, İşlenmek, İşlenmiş, İşlerlik, İşletmek, İşletmen, İşlevsel, İşlevsiz, İşleysel, İşsizlik, İştahsız, İşteşlik, İşvereni

7 Harfli Kelimeler

İşbilim, İşçelik, İşçilik, İşçinin, İşenmek, İşetmek, İşgalci, İşgüder, İşgüzar, İşitici, İşitmek, İşitsel, İşitsin, İşkembe, İşkence, İşkilli, İşlemce, İşlemci, İşlemek, İşlemez, İşlence, İşlenge, İşleniş, İşlenme, İşlenti, İşletiş, İşletme, İşlevci, İşleyen, İşleyim, İşleyiş, İşporta, İştahlı, İştigal, İştihar, İştikak, İştirak, İştiyak, İşvebaz, İşvelim, İşveren

6 Harfli Kelimeler

İşaret, İşemek, İşetme, İşgücü, İşinde, İşiten, İşitim, İşitiş, İşitme, İşkine, İşleme, İştial, İştiha, İştira, İşveli, İşyeri

5 Harfli Kelimeler

İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar

4 Harfli Kelimeler

İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve

3 Harfli Kelimeler

İş]

2 Harfli Kelimeler

İş

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


işaretlemek : nişanlamak
işaretlenmiş : marke
işbilim : ergonomi
işçe : amelî
işçi : amele, at binicisini tanır, ecir, rençper
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
işçilik : yapılış, iş
işçinin : arık emek, artık değer, artık emek
işgüder : maslahatgüzar
işinde : acemi
işini : işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil o
işiten : eşitgen, tuyak, tuyan
işitici : tuyak
işitilen : mesmû
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işitilmiş : mesmu
işitmemiş : işitmezlik
işitmezlik : işitmemiş, işitmemezlik
işkapatımı : lokavt
işkembe : mide, fışkılık, göden, sakatat
işkillendirmek : pirelendirmek
işkilsiz : vesvesesiz, kuşkusuz
işlemez : kalmak, muattal, saf dışı, suyu kesilmiş değirmene dönmek, yatmak
işlemleyici : algoritma
işlence : ameliyat
işlenge : nakış
işlenmiş : mamul, mef'ul, tımarlı
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


işlemek :

TDK:
islemek

İŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gece Yarısı İşgal Altında İstanbul - Yazar: Bekir Büyükarkın
Askerlik Hayatım- Irak Cephesi, İşgal İzmir'i ve Ayvalık - Yazar: Ali Çetinkaya
İşgal Kadınları - Yazar: Yıldız Ramazanoğlu
İşgal Altındaki Şehir - Yazar: David Peace
İşgal Kadınları - Yazar: Yıldız Ramazanoğlu
İşgal ve İsyan - Yazar: Halit Payza
İşgal Altındaydı Şeyler - Yazar: Ceren Bağışlar
İşgal ve Kurtuluş - Yazar: Hüseyin Adıgüzel

İŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 10: O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde (üç gün) üç gece insanlarla konuşamamandır, buyurdu.
MERYEM - 11: Bunun üzerine Zekeriyya, mâbetten kavminin karşısına çıkarak onlara: «Sabah akşam tesbihte bulunun» diye işaret verdi.
FETİH - 20: Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.

Kelime Bulma Motoru