İŞ ile başlayan kelimeler

Başında İŞ harfleri bulunan 175 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İştahlandırmak

13 Harfli Kelimeler

İşkillendirme, İşletilmesini, İştahlandırma

12 Harfli Kelimeler

İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık

11 Harfli Kelimeler

İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık

10 Harfli Kelimeler

İşaretleme, İşgalcilik, İşgüderlik, İşgüzarlık, İşitmezlik, İşittirmek, İşkapatımı, İşkembesiz, İşkillenme, İşkillilik, İşlemezlik, İşlenmemiş, İşletilmek, İşlevcilik, İşleybilim, İşleyimsel, İşleyişini, İştahlanma, İştahlılık

9 Harfli Kelimeler

İşaretsiz, İşbirliği, İşgüzarca, İşitilmek, İşitilmiş, İşitmemiş, İşitmeyen, İşittirme, İşkembeci, İşkembeli, İşkenceci, İşlemeyen, İşletilen, İşletilme, İşletmeci, İşlikleri, İşportacı, İştirakçi, İştiyaklı, İşverenin

8 Harfli Kelimeler

İşaretçi, İşaretli, İşgaliye, İşitilen, İşitilme, İşkilsiz, İşleklik, İşlemeci, İşlemeli, İşlenmek, İşlenmiş, İşlerlik, İşletmek, İşletmen, İşlevsel, İşlevsiz, İşleysel, İşsizlik, İştahsız, İşteşlik, İşvereni

7 Harfli Kelimeler

İşbilim, İşçelik, İşçilik, İşçinin, İşenmek, İşetmek, İşgalci, İşgüder, İşgüzar, İşitici, İşitmek, İşitsel, İşitsin, İşkembe, İşkence, İşkilli, İşlemce, İşlemci, İşlemek, İşlemez, İşlence, İşlenge, İşleniş, İşlenme, İşlenti, İşletiş, İşletme, İşlevci, İşleyen, İşleyim, İşleyiş, İşporta, İştahlı, İştigal, İştihar, İştikak, İştirak, İştiyak, İşvebaz, İşvelim, İşveren

6 Harfli Kelimeler

İşaret, İşemek, İşetme, İşgücü, İşinde, İşiten, İşitim, İşitiş, İşitme, İşkine, İşleme, İştial, İştiha, İştira, İşveli, İşyeri

5 Harfli Kelimeler

İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar

4 Harfli Kelimeler

İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve

3 Harfli Kelimeler

İş]

2 Harfli Kelimeler

İş

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


işcen : içeceğim, işçen
işgüzar : becerikli, çalışgan, işçen
işin : tekrar
işini : işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil o
işitilmemiş : şaşılacak
işitmemezlik : işitmezlik
işitmezlik : işitmemiş, işitmemezlik
işkâl : güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
işkapatımı : lokavt
işkembe : mide, fışkılık, göden, sakatat
işkillendirmek : pirelendirmek
işkillilik : vesveselilik
işkilsiz : vesvesesiz, kuşkusuz
işkine : pullu
işlemek : çalışmak, nakışlamak, etkilemek, öğretmek, işlek, geliştirmek, olgunlaşmak, yenilemek, üretmek, sürmek, nakşetmek, ele almak, nüfuz etmek, iş yapmak, kullanmak, akmak, kaydetmek, aktarmak, yapmak, geçmek, ika etmek, resmetmek, tesir etmek
işlemleyici : algoritma
işletmek : çalıştırmak, geçmek

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


işgüzarca :

TDK:
zarf İşgüzara yakışacak bir biçimde

işkembe :
TDK:
1. isim Geviş getirenlerin ilk ve en büyük mide bölümü
2. Kasaplık hayvanlarda mideyi oluşturan bölümlerin bütünü, göden
"İşkembe ayıklamaktan, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum." - O. Kemal
3. Mide

iştahsız :
TDK:
1. sıfat Yemek yeme isteği olmayan, boğazsız
"Hizmet erim sefer tasıyla akşam yemeğini getirdi. İştahsızım. Yemeğin tadı tuzu yok." - E. Bener
2. İsteksiz

İŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşık Olmak İşin Kolay Yanı Ya Sonrası? - Yazar: Andy Jones
İşlenmiş Aşka Mektuplar - Yazar: Ferhat Uludere
Gel de Çık İşin İçinden - Yazar: Ahmed Yüksel...
Sevdadır Her İşin Başı - Yazar: Ayşe Kilimci

İŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 148: Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.

Kelime Bulma Motoru