İHA ile başlayan kelimeler

Başında İHA harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

İhatalı

6 Harfli Kelimeler

İhanet

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata

4 Harfli Kelimeler

İham

3 Harfli Kelimeler

İha

Bazı İHA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihale :

TDK:
isim, ticaret İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma

ihanet :
TDK:
1. isim Hıyanet, hainlik
"İhanetin böylesini tarih kabul etmez, kusardı." - T. Buğra
2. Evlilikte, sevgide aldatma, sadakatsizlik
3. Gerektiğinde yardımda bulunmama, bir kimsenin güvenini yok etme

ihata :
TDK:
1. isim, askerlik Kuşatma
2. Kavrayış, anlayış
"Biz zengin burjuvalıkla değil, irfan ve ihatamızla övünüyoruz." - A. H. Çelebi

Kelime Bulma Motoru