İK ile biten kelimeler

Sonunda İK harfleri bulunan 2817 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Mekanikleştiricilik

18 Harfli Kelimeler

Enternasyonalcilik, Kendiliğindencilik, Muvaffakıyetsizlik, Muvaffakiyetsizlik

17 Harfli Kelimeler

Belitlenebilirlik, Devredilebilirlik, Milliyetperverlik

16 Harfli Kelimeler

Ansiklopedicilik, Aristotelesçilik, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Cibilliyetsizlik, Gerdaniyebuselik, Hamiyetperverlik, İnsanmerkezcilik, Kendiliğindenlik, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Milliyetseverlik, Misafirperverlik, Süpermarketçilik, Uygulanabilirlik, Yedialtmışbeşlik

15 Harfli Kelimeler

Başteknisyenlik, Belirlenimcilik, Cumhuriyetçilik, Elektromanyetik, Geçiştirmecilik, İmparatoriçelik, İnsaniyetsizlik, Kabiliyetsizlik, Kooperatifçilik, Medeniyetsizlik, Merkeziyetçilik, Mesuliyetsizlik, Muhayyerbuselik, Münasebetsizlik, Müstemlekecilik, Özleştirmecilik, Presbiteryenlik, Radyoelektronik, Salahiyetsizlik, Samimiyetsizlik, Seslendiricilik, Sosyolengüistik, Sözlendiricilik, Yadgerekircilik, Yansıtabilirlik, Yayındüzencilik

14 Harfli Kelimeler

Açıkyüreklilik, Adamsendecilik, Antidemokratik, Arazbarbuselik, Bakteriyolojik, Başmuharrirlik, Başmüfettişlik, Başmühendislik, Başmürettiplik, Başöğretmenlik, Başyönetmenlik, Belirtilmezlik, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik, Beşeriyetçilik, Bilinemezcilik, Biyoelektronik, Ciddiyetsizlik, Çekiştiricilik, Çifttekercilik, Değerbilmezlik, Değişebilirlik, Değişinimcilik, Desteleyicilik, Devredilmezlik, Dışaverimcilik, Disiplinsizlik, Elektrodinamik, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Entelektüellik, Farmakodinamik, Geçmişseverlik, Giziletimcilik, Gösterişsizlik, Gözetleyicilik, Hanımefendilik, Hayalperestlik, Haysiyetsizlik, Homoseksüellik, Hürriyetsizlik, İçtenliksizlik, İkbalperestlik, İnsaniçincilik, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, Kadirbilmezlik, Kalorifercilik, Karaktersizlik, Kırtasiyecilik, Konsomatrislik, Kumarhanecilik, Kütüphanecilik, Mahallebicilik, Medeniyetçilik, Merhametsizlik, Metafizikçilik, Metalinguistik, Meymenetsizlik, Milletseverlik, Muhallebicilik, Muvazenesizlik, Müddeiumumilik, Pastahanecilik, Perakendecilik, Profesyonellik, Psikopatolojik, Saygıbilmezlik, Serdengeçtilik, Sermuharrirlik, Sermürettiplik, Sultanibuselik, Şahsiyetsizlik, Şekerlemecilik, Tabiiyetsizlik, Vatanperverlik, Yapılabilirlik, Yardımseverlik, Yaşayabilirlik, Yazıdüzencilik, Yöneticisizlik

13 Harfli Kelimeler

Barışseverlik, Basiretsizlik, Başdizgicilik, Başhemşirelik, Başmuallimlik, Bayatibuselik, Beceriksizlik, Belediyecilik, Belgeselcilik, Bereketsizlik, Bibliyografik, Bilinmezcilik, Birleşkecilik, Birörnekçilik, Bisikletçilik, Büyüleyicilik, Cesaretsizlik, Çakırdikenlik, Çekirdekçilik, Dalaverecilik, Değerbilirlik, Değirmencilik, Deneyimsizlik, Deneyselcilik, Dershanecilik, Devimselcilik, Dilbilimcilik, Dirayetsizlik, Dirimselcilik, Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Düşündürmelik, Ehliyetsizlik, Elektrikçilik, Elektrostatik, Elektroteknik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik, Elverişsizlik, Emniyetsizlik, Erkanıharplik, Esrarengizlik, Etkileyicilik, Evrendeşçilik, Evrenselcilik, Faziletsizlik, Ferdiyetçilik, Fotokopicilik, Geçirimsizlik, Göreneksizlik, Görevselcilik, Gösterişçilik, Gösterişlilik, Göstermecilik, Gözeneksizlik, Gündelikçilik, Hakikatsizlik, Hamiyetsizlik, Hareketsizlik, Hariciyecilik, Harikuladelik, Hayırseverlik, Hidroelektrik, Hürriyetçilik, İkibiçimlilik, Kabahatsizlik, Kadirbilirlik, Kamyonetçilik, Karakteristik, Kavmiyetçilik, Kıyafetsizlik, Kifayetsizlik, Kişiliksizlik, Kitapseverlik, Konservecilik, Konukseverlik, Kordiplomatik, Korgenerallik, Kurabiyecilik, Külhanbeyilik, Liyakatsizlik, Maharetsizlik, Makyavelcilik, Memleketçilik, Metanetsizlik, Meteliksizlik, Milliyetçilik, Muhasebecilik, Mücerretçilik, Mücevhercilik, Mühimsemezlik, Nakşibendilik, Namütenahilik, Nezaketsizlik, Niteliksizlik, Oryantalistik, Otobiyografik, Otomobilcilik, Porselencilik, Radyoaktiflik, Radyoelektrik, Ramazaniyelik, Sadakatsizlik, Sandalyecilik, Santimetrelik, Saygıbilirlik, Sermayesizlik, Simetrisizlik, Sosyoekonomik, Sümmettedarik, Şahsiyetlilik, Şehnazbuselik, Taşyüreklilik, Tecrübesizlik, Tekerlekçilik, Temizlikçilik, Terbiyesizlik, Termoelektrik, Transatlantik, Trigonometrik, Tuğgenerallik, Tuhafiyecilik, Tümgenerallik, Vatanseverlik, Vejetaryenlik, Veresiyecilik, Vitaminsizlik, Yeteneksizlik

12 Harfli Kelimeler

Adaletsizlik, Ağbeneklilik, Akademicilik, Anksiyolitik, Ansiklopedik, Antihijyenik, Antisimetrik, Antropolojik, Aristokratik, Arzuhalcilik, Babayiğitlik, Başaktrislik, Beceriklilik, Beklenmezlik, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Bereketlilik, Bevliyecilik, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilirkişilik, Birikimcilik, Biyoelektrik, Böğürtlenlik, Cemaatsizlik, Centilmenlik, Cesaretlilik, Cildiyecilik, Civanmertlik, Çayhanecilik, Çekememezlik, Çerçevecilik, Çevrilgenlik, Çokbilmişlik, Deneyimcilik, Derleyicilik, Dikkatsizlik, Dinamitçilik, Dingildeklik, Dinleyicilik, Dirliksizlik, Düşüncelilik, Düzelticilik, Edimselcilik, Efendisizlik, Eksiçekerlik, Elverişlilik, Endişesizlik, Esirgemezlik, Estetikçilik, Eşbütünleşik, Faziletlilik, Fotoelektrik, Gayretkeşlik, Gayretsizlik, Geçirimlilik, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gepegencecik, Gerekircilik, Girişimcilik, Görenekçilik, Gözeneklilik, Gözlemecilik, Güllabicilik, Güvenilirlik, Hakperestlik, Hareketlilik, Hastahanelik, Hidrodinamik, Hidrosiyanik, Hilafetçilik, Hisarbuselik, Hodpesentlik, Hürmetsizlik, Işınetkinlik, İhtilalcilik, İlişkisizlik, İstençsizlik, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İtfaiyecilik, İzlenimcilik, Kabahatlilik, Kafiyesizlik, Kalitesizlik, Kelepircilik, Kenevircilik, Kerestecilik, Kısmetsizlik, Kıymetsizlik, Kiremitçilik, Kokoreççilik, Koramirallik, Kudretsizlik, Kuvvetsizlik, Külhanbeylik, Leblebicilik, Lezzetsizlik, Mabeyincilik, Maderşahilik, Maharetlilik, Mahurbuselik, Marokencilik, Mefkurecilik, Mekanikçilik, Menfaatçilik, Mesleksizlik, Meteorolojik, Metrdotellik, Meyhanecilik, Milyarderlik, Mirasyedilik, Mürebbiyelik, Müstantiklik, Müstehcenlik, Müteahhitlik, Nakliyecilik, Nasihatçilik, Nevyunanilik, Nezaketlilik, Nisaiyecilik, Nispetsizlik, Organoleptik, Orgenerallik, Önemsemezlik, Parasempatik, Pederşahilik, Peygamberlik, Plastikçilik, Polemikçilik, Psikanalitik, Putperestlik, Rağbetsizlik, Rantiyecilik, Rekortmenlik, Riayetsizlik, Röntgencilik, Sadakatlilik, Sallapatilik, Seciyesizlik, Seramikçilik, Sermayecilik, Serüvencilik, Seviyesizlik, Seyreltiklik, Sistemsizlik, Siyasetçilik, Sosyalistlik, Sömürgecilik, Stereografik, Stereoskopik, Sulhseverlik, Sübjektiflik, Süpürgecilik, Süslemecilik, Şefkatsizlik, Şehbenderlik, Şemsiyecilik, Şikayetçilik, Tahirbuselik, Tatminsizlik, Tayyarecilik, Tecrübelilik, Tedbirsizlik, Teklifsizlik, Temkinsizlik, Terbiyelilik, Termodinamik, Tertipsizlik, Tesviyecilik, Tımarhanelik, Trampetçilik, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tümamirallik, Ulusseverlik, Uyurgezerlik, Varyetecilik, Vesveselilik, Veterinerlik, Yankesicilik, Yeniyetmelik, Yeteneklilik, Yöntemsizlik, Yurtseverlik, Yüklenicilik

11 Harfli Kelimeler

Acembuselik, Adaletlilik, Aerodinamik, Afyonkeşlik, Ahenksizlik, Aktörecilik, Alabilirlik, Anaerkillik, Anarşistlik, Anizotropik, Antialerjik, Antibiyotik, Antropozoik, Apokaliptik, Asilzadelik, Asteğmenlik, Babayanilik, Başhekimlik, Başkatiplik, Başrahiplik, Baştabiplik, Başvekillik, Başyaverlik, Beğenmezlik, Beklenmedik, Belediyelik, Belgisizlik, Belirginlik, Belirsizlik, Bellemcelik, Benbencilik, Benlikçilik, Benzemeklik, Benzincilik, Besinsizlik, Beyinsizlik, Bezemecilik, Biçimsellik, Biçimsizlik, Bildirimlik, Bileyicilik, Bilgisizlik, Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlilik, Bilinmezlik, Bilmemezlik, Bilmezcelik, Bireysellik, Birliktelik, Birörneklik, Biteviyelik, Bitiricilik, Bitişkenlik, Biyomekanik, Bolşeviklik, Bölünmezlik, Briketçilik, Bükülgenlik, Bütünsellik, Calvincilik, Cehennemlik, Cemaatçilik, Cengaverlik, Cihangirlik, Çekimserlik, Çekimsizlik, Çekingenlik, Çekinmezlik, Çelimsizlik, Çelişmezlik, Çeltikçilik, Çetrefillik, Çeviricilik, Çevirmenlik, Çikletçilik, Çilingirlik, Çömlekçilik, Darvincilik, Definecilik, Deftercilik, Değersizlik, Değirmenlik, Değişkenlik, Değişkinlik, Değişmezlik, Değnekçilik, Dejenerelik, Delişmenlik, Demirsizlik, Denemecilik, Deneysellik, Dengesizlik, Derbederlik, Derlemcilik, Dernekçilik, Detektiflik, Devimsellik, Devingenlik, Devletçilik, Devrimcilik, Dışbükeylik, Dinerkçilik, Dingincilik, Dinlemezlik, Dinlenmelik, Direngenlik, Döşemecilik, Dövülgenlik, Dövüşkenlik, Düşüncellik, Düzensizlik, Düzeysizlik, Eğitimcilik, Eksiksizlik, Emanetçilik, Emsalsizlik, Erdemsizlik, Erketecilik, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Etiketçilik, Ettirgenlik, Evladiyelik, Evrensellik, Eylemsizlik, Fikirsizlik, Fotomekanik, Gailesizlik, Gangsterlik, Gayretlilik, Gazetecilik, Geçersizlik, Geçimsizlik, Geçirgenlik, Gerçekçilik, Gereksizlik, Germanistik, Gevrekçilik, Gezgincilik, Gidergenlik, Girişkenlik, Gömlekçilik, Görececilik, Görevdeşlik, Görevsizlik, Görmemezlik, Görmemişlik, Göstermelik, Gövdesizlik, Gözetmenlik, Gözlemcilik, Gurbetçilik, Gücenmişlik, Güdericilik, Güneşsizlik, Güvensizlik, Güvercinlik, Habersizlik, Hakseverlik, Haltercilik, Harabatilik, Hemşehrilik, Heybetlilik, Heykelcilik, Hidrostatik, Higrometrik, Higroskopik, Hikayecilik, Himayecilik, Hitlercilik, Hizmetçilik, Isteksizlik, Istenççilik, İçtensizlik, İdaresizlik, İdealistlik, İdraksizlik, İffetsizlik, İftariyelik, İğrengenlik, İndirgenlik, İradesizlik, İsteksizlik, İstemsizlik, İstenççilik, İşitilmedik, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşletmenlik, İşlevsizlik, İtaatsizlik, İyilikçilik, Jurnalcilik, Kabarecilik, Kademsizlik, Kadersizlik, Kalebentlik, Kalenderlik, Kalvencilik, Kantincilik, Karboksilik, Kardinallik, Kartografik, Kasketçilik, Katmercilik, Kazaskerlik, Kekremsilik, Kendircilik, Kesinsizlik, Keşmekeşlik, Keyifsizlik, Kıdemsizlik, Kıymetlilik, Kibirsizlik, Kimsesizlik, Kimyagerlik, Komunistlik, Komünistlik, Konkurhipik, Konservelik, Kornişçilik, Köktencilik, Kötümserlik, Kültürfizik, Lacivertlik, Lezbiyenlik, Lezzetlilik, Makinistlik, Makroskobik, Maliyecilik, Mandarinlik, Marketçilik, Mecalsizlik, Menşeviklik, Merkezcilik, Mermercilik, Metodolojik, Meyvesizlik, Mezhepçilik, Mikroskobik, Milyonerlik, Minarecilik, Misyonerlik, Mizaçgirlik, Mongolistik, Monofiletik, Muharrirlik, Muhayyerlik, Mukallitlik, Musahhihlik, Mücellitlik, Müderrislik, Müfettişlik, Mühendislik, Mükemmellik, Mümessillik, Mümeyyizlik, Müneccimlik, Münekkitlik, Mürettiplik, Müstebitlik, Müsveddelik, Mütercimlik, Namahremlik, Nedensellik, Nesnelcilik, Nevabuselik, Objektiflik, Olabilirlik, Onomatopeik, Oramirallik, Orijinallik, Otomatiklik, Öğreticilik, Öğretmenlik, Özdemsellik, Özdeşmezlik, Özenticilik, Pejmürdelik, Pekmezcilik, Perdesizlik, Peşkircilik, Peynircilik, Pezevenklik, Pornografik, Portrecilik, Prehistorik, Problematik, Protezcilik, Radyometrik, Revanicilik, Romantiklik, Rüşvetçilik, Sababuselik, Sahipsizlik, Sanayicilik, Sandalyelik, Seçkincilik, Seferberlik, Sekreterlik, Seraskerlik, Sergerdelik, Sevimsizlik, Sevişmezlik, Sinirsizlik, Sistemcilik, Sosyalistik, Sömürgenlik, Stereofonik, Sutyencilik, Süngercilik, Sünnetçilik, Süreksizlik, Şansölyelik, Şefaatçilik, Şefkatlilik, Şekildeşlik, Şekilsizlik, Şerbetçilik, Şerefsizlik, Şıpsevdilik, Şiddetlilik, Tahrikçilik, Takatsizlik, Takdimcilik, Takipsizlik, Talihsizlik, Tankercilik, Tarafgirlik, Tarihsellik, Tedhişçilik, Tedirginlik, Tekbencilik, Teleksçilik, Telemekanik, Telsizcilik, Temsilcilik, Tenekecilik, Tenkitçilik, Tepkisizlik, Terlikçilik, Tersinirlik, Tertiplilik, Tespihçilik, Teşhircilik, Tıknefeslik, Tinselcilik, Torpilcilik, Törensellik, Troçkicilik, Tuğrakeşlik, Turizmcilik, Tükenmezlik, Tükenmişlik, Türkçecilik, Üsteğmenlik, Verimsizlik, Vitrincilik, Yelkencilik, Yemenicilik, Yeniçerilik, Yenilmezlik, Yenilmişlik, Yerleşiklik, Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetkincilik, Yetkisizlik, Yirmişerlik, Yöneticilik, Yönetmenlik, Yöntemlilik, Yüreksizlik, Zeytincilik

10 Harfli Kelimeler

Acelecilik, Adiyabatik, Ahenklilik, Aleladelik, Altayistik, Ananecilik, Anketçilik, Anormallik, Antiseptik, Antitoksik, Aperiyodik, Arkeolojik, Arşivcilik, Askercilik, Astrofizik, Astronomik, Atmosferik, Bahçecilik, Balerinlik, Bankamatik, Başkentlik, Bayramilik, Beğenirlik, Bekriyelik, Bektaşilik, Beleşçilik, Belirlilik, Beraberlik, Beslemelik, Beşibirlik, Beyhudelik, Beyzadelik, Biçimcilik, Biçintilik, Bilecenlik, Biletçilik, Bilgicilik, Bilimcilik, Bilinmedik, Bilisizlik, Biomekanik, Bireycilik, Birikimlik, Birincilik, Bitişiklik, Bitkicilik, Biyografik, Bonfilelik, Bölgecilik, Börekçilik, Bromhidrik, Butikçilik, Bürokratik, Bütünleşik, Cephanelik, Cibindirik, Cismanilik, Civeleklik, Çalçenelik, Çaresizlik, Çekemezlik, Çekirdecik, Çelişiklik, Çepellilik, Çerezcilik, Çeşitlilik, Çeşnicilik, Çevrecilik, Çeyizcilik, Çiçekçilik, Çiğindirik, Çilekçilik, Çilekeşlik, Çingenelik, Çirişçilik, Çizmecilik, Çörekçilik, Darbecilik, Değerlilik, Değirmilik, Değişiklik, Demezcelik, Demircilik, Demografik, Demokratik, Denetçilik, Deneycilik, Dengecilik, Denizcilik, Derebeylik, Dergicilik, Derişiklik, Dertsizlik, Desencilik, Devinirlik, Dikişçilik, Dikizcilik, Dilencilik, Diplomatik, Direnirlik, Dirilfizik, Dişindirik, Diyakronik, Diyalektik, Dizgicilik, Dokunmatik, Dökmecilik, Dönercilik, Döşemcilik, Dövmecilik, Düğmecilik, Dümencilik, Düzencilik, Düzenleşik, Düzenlilik, Düzmecilik, Edepsizlik, Edilgenlik, Edilginlik, Egosantrik, Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eklemlilik, Ekmekçilik, Ekzotermik, Elektronik, Emirberlik, Emlakçilik, Endotermik, Enerjiklik, Enformatik, Erdemlilik, Erişkinlik, Erkeksilik, Erkincilik, Eroincilik, Erseliklik, Eşitsizlik, Etimolojik, Etkincilik, Etkisizlik, Etyemezlik, Evrimcilik, Eylemcilik, Ezbercilik, Ezilmişlik, Fanatiklik, Fenercilik, Filarmonik, Fitnecilik, Fizyolojik, Frigorifik, Geçerlilik, Geçilirlik, Geçimlilik, Generallik, Gerekliıik, Gereklilik, Gezegencik, Gezimcilik, Gizemcilik, Gizlicilik, Görevcilik, Görevlilik, Görülmedik, Görümcelik, Gudubetlik, Güceniklik, Günübirlik, Güreşçilik, Güvencelik, Güvenirlik, Güvenmelik, Habercilik, Hanendelik, Hasetçilik, Hayalcilik, Helenistik, Hemcinslik, Hemencecik, Hemşirelik, Hergelelik, Hırpanilik, Hıyanetlik, Hiperbolik, Hiyerarşik, Hizipçilik, Homojenlik, Ilgisizlik, İblisçilik, İdarecilik, İdeografik, İğnedenlik, İhmalcilik, İkirciklik, İkircimlik, İlericilik, İletkenlik, İlgisizlik, İlişkinlik, İlkelcilik, İllegallik, İnformatik, İplikçilik, İptidailik, İradecilik, İriözdecik, İskolastik, İslavistik, İstatistik, İstifçilik, İşgalcilik, İşgüderlik, İşitmezlik, İşkillilik, İşlemezlik, İşlevcilik, İyimserlik, İzinsizlik, İzlemcilik, Jeodinamik, Jeopolitik, Jeosantrik, Kadercilik, Kahvecilik, Kalkolitik, Kalpsizlik, Karizmatik, Kasetçilik, Kataleptik, Katoliklik, Kavalyelik, Kederlilik, Kerestelik, Kestanecik, Kestanelik, Kıdemlilik, Kırkbeşlik, Kırkikilik, Kibernetik, Kilimcilik, Klişecilik, Klorhidrik, Komiserlik, Korsecilik, Kozmogonik, Kozmolojik, Köftecilik, Kösemenlik, Kraliçelik, Kronolojik, Krupiyelik, Küçümencik, Kürekçilik, Laubalilik, Lehimcilik, Lengüistik, Lenincilik, Liberallik, Logaritmik, Lügatçilik, Lütercilik, Maddecilik, Madencilik, Mahkemelik, Maketçilik, Mareşallik, Melankolik, Menajerlik, Menecerlik, Metalürjik, Metamorfik, Metapsişik, Mevlevilik, Meyvecilik, Mezbelelik, Midyecilik, Mikrofonik, Milimetrik, Misafirlik, Modelcilik, Morfolojik, Motelcilik, Muallimlik, Muhabirlik, Muhacirlik, Muhasiplik, Murdarilik, Musahiplik, Mutedillik, Mutemetlik, Mübareklik, Mübaşirlik, Mücahitlik, Müezzinlik, Müfterilik, Mülayimlik, Müşavirlik, Müteferrik, Müteharrik, Müvezzilik, Müzevirlik, Müzikçilik, Nasranilik, Neşesizlik, Niyetçilik, Niyetlilik, Nöbetçilik, Nüktecilik, Operakomik, Orjinallik, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öncesizlik, Önemsizlik, Övüngenlik, Özdekçilik, Özdemlilik, Özengenlik, Özensizlik, Öznelcilik, Özseverlik, Özyeterlik, Palmiyelik, Papelcilik, Paralellik, Parametrik, Parazitlik, Parkecilik, Particilik, Perdecilik, Pespayelik, Piramitçik, Pişirimlik, Pokercilik, Poliklinik, Polimerlik, Popülerlik, Pozitiflik, Prenseslik, Presbitlik, Psikolojik, Püritenlik, Radyofizik, Radyofonik, Reçelcilik, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Renksizlik, Sahtecilik, Sazendelik, Sebzecilik, Seçmecilik, Sedefçilik, Sekincilik, Semercilik, Sepetçilik, Serbestlik, Sermestlik, Serserilik, Sevecenlik, Sevimlilik, Sezgicilik, Sibernetik, Sibernitik, Sikindirik, Silindirik, Silisizlik, Simgecilik, Simitçilik, Sinirlilik, Sirkecilik, Sistematik, Stajyerlik, Süpürgelik, Süreğenlik, Süreklilik, Süslemelik, Sütannelik, Şairanelik, Şehircilik, Şehirlilik, Şehzadelik, Şekercilik, Şekilcilik, Şemsiyelik, Şereflilik, Şevksizlik, Şilepçilik, Şivesizlik, Şövalyelik, Şüphecilik, Takipçilik, Taksicilik, Tamircilik, Tarihçilik, Tavizcilik, Tekdüzelik, Tekelcilik, Teknecilik, Teknolojik, Teneşirlik, Testicilik, Tetikçilik, Tiryakilik, Topografik, Topoğrafik, Totemcilik, Törelcilik, Törencilik, Trajikomik, Tufeylilik, Tüfekçilik, Uzdillilik, Ücretlilik, Ülkesellik, Ümitsizlik, Ümmetçilik, Üreticilik, Üretkenlik, Üstencilik, Üşengeçlik, Üşengenlik, Vergicilik, Verimlilik, Veznecilik, Yampirilik, Yedekçilik, Yedirmelik, Yemekçilik, Yergicilik, Yerindelik, Yeterlilik, Yiğitlilik, Yönetmelik, Yöresellik, Yüreklilik, Zehirlilik, Zevksizlik

9 Harfli Kelimeler

Abdestlik, Acayiplik, Acentelik, Ademcilik, Afişçilik, Ağabeylik, Ahiretlik, Akromatik, Aktüellik, Alfabetik, Allamelik, Alüftelik, Amirallik, Anaerobik, Anakronik, Analjezik, Anestezik, Anorganik, Antarktik, Antipatik, Arabistik, Aritmetik, Artistlik, Asimetrik, Aşüftelik, Ateşçilik, Ateşlilik, Bakirelik, Bankerlik, Barmenlik, Bedbinlik, Bedevilik, Behimilik, Belginlik, Bencillik, Benzerlik, Benzeşlik, Benzinlik, Berberlik, Besicilik, Beygirlik, Bezemelik, Bezginlik, Biçarelik, Biçicilik, Biganelik, Bilgiçlik, Bilginlik, Bilmezlik, Binicilik, Bitkinlik, Biyofizik, Biyolojik, Bizdenlik, Büfecilik, Cariyelik, Celalilik, Cenkçilik, Cennetlik, Ciltçilik, Cimnastik, Cinsellik, Civcivlik, Cömertlik, Çekicilik, Çelebilik, Çeltiklik, Çerkezlik, Çetecilik, Çiftçilik, Çiğnemlik, Çilecilik, Çinicilik, Çirkeflik, Çirkinlik, Çitlembik, Çivicilik, Çizicilik, Değginlik, Delegelik, Demagojik, Densizlik, Dericilik, Dertlilik, Dervişlik, Devecilik, Devriklik, Dikicilik, Dilsizlik, Dinçlilik, Dinginlik, Dinsizlik, Dirseklik, Dirsizlik, Diskçilik, Dişsizlik, Divanelik, Diyabetik, Diyetetik, Doçentlik, Döşemelik, Dülgerlik, Ecnebilik, Efendilik, Egemenlik, Egoistlik, Eğretilik, Ekincilik, Eksantrik, Eksperlik, Elbiselik, Eleddirik, Elekçilik, Elektirik, Elezerlik, Emekçilik, Emeklilik, Eneolitik, Engebelik, Entarilik, Enternlik, Erekçilik, Ereklilik, Ergonomik, Erketelik, Erksizlik, Esircilik, Eskicilik, Eşekçilik, Eşeylilik, Eşitçilik, Etiketlik, Etkililik, Etnolojik, Evecenlik, Eyercilik, Fahişelik, Faizcilik, Fantastik, Faşistlik, Feodallik, Feracelik, Fersizlik, Fidecilik, Filmcilik, Filolojik, Filozofik, Folklorik, Fonojenik, Fosseptik, Fotojenik, Gazetelik, Geçicilik, Geçkinlik, Gemicilik, Genbirlik, Geometrik, Gerçeklik, Gerginlik, Gericilik, Gevezelik, Gevreklik, Gevşeklik, Gezginlik, Gezicilik, Girginlik, Giriftlik, Göçebelik, Göçmenlik, Gömleklik, Görecelik, Görecilik, Görelilik, Görmezlik, Gurbetlik, Güncellik, Gürecilik, Güveyilik, Hademelik, Hafiyelik, Halifelik, Hamilelik, Hanefilik, Harabelik, Haramilik, Hasretlik, Havarilik, Hececilik, Hediyelik, Hercailik, Hilecilik, Hipotetik, Hissizlik, Hodbinlik, Homotetik, Homotopik, Hosteslik, Hurufilik, İçkicilik, İdeolojik, İğnecilik, İğrençlik, İğretilik, İğritilik, İkincilik, İkizlilik, İlgililik, İlginçlik, İlikçilik, İlimcilik, İlkecilik, İnekçilik, İnorganik, İpekçilik, İranistik, İsimcilik, İvecenlik, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik, Jeosismik, Jeotermik, Jimnastik, Kadifelik, Kadirilik, Kalecilik, Kalleşlik, Kandillik, Kardeşlik, Kaşmerlik, Katalitik, Kategorik, Keçecilik, Kekemelik, Kelimecik, Kentçilik, Kepazelik, Keskinlik, Kibritlik, Kinematik, Klasiklik, Köfterlik, Körfezcik, Köşkerlik, Küfecilik, Lekecilik, Leventlik, Lobicilik, Lülecilik, Mahremlik, Malikilik, Manevilik, Manicilik, Mankenlik, Matematik, Mecusilik, Medenilik, Mehmetçik, Melamilik, Mermerlik, Mesafelik, Mesirelik, Mestçilik, Metabolik, Metafizik, Metreslik, Mevsimlik, Mezecilik, Mezozoyik, Minarecik, Miskinlik, Mitolojik, Modernlik, Monolitik, Muavinlik, Muhbirlik, Musevilik, Müfritlik, Münadilik, Münkirlik, Müphemlik, Müsriflik, Müstantik, Müstehlik, Müsteşrik, Müşriklik, Müteallik, Müzecilik, Müzminlik, Namertlik, Namzetlik, Narsislik, Nesnellik, Neşelilik, Nevraljik, Nikbinlik, Normallik, Nostaljik, Numunelik, Onomastik, Ontolojik, Ortopedik, Otelcilik, Otokritik, Ödemezlik, Ölçmenlik, Öncecilik, Özezerlik, Özgecilik, Paleozoik, Panoramik, Parabolik, Paralitik, Paralojik, Patolojik, Patriklik, Pedagojik, Pediatrik, Pekmezlik, Pelteklik, Pepemelik, Periyodik, Pidecilik, Pişkinlik, Polifonik, Pragmatik, Pratiklik, Presçilik, Rafızilik, Rahibelik, Rahmetlik, Rehberlik, Renklilik, Rüsvaylik, Saatçilik, Sadistlik, Salisilik, Samimilik, Saniyelik, Seçicilik, Seçkinlik, Seçmenlik, Seksenlik, Selülozik, Semiyotik, Senkronik, Sentaktik, Sepicilik, Serkeşlik, Sersemlik, Sessizlik, Sesteşlik, Sevicilik, Seyreklik, Seyreltik, Siftinlik, Sinematik, Sipahilik, Siyanürik, Skolastik, Slavistik, Sofistlik, Solistlik, Spikerlik, Stilistik, Stratejik, Sükutilik, Sünepelik, Sünnetlik, Süvarilik, Şerbetlik, Şimşirlik, Şirretlik, Şistlilik, Şişkinlik, Talebelik, Tefecilik, Teğmenlik, Teleferik, Telepatik, Tembellik, Teokratik, Tepkinlik, Tilmizlik, Tipolojik, Titreklik, Topolojik, Törecilik, Turistlik, Tümseklik, Türdeşlik, Üretimlik, Üstbirlik, Üstecilik, Viranelik, Yaderklik, Yahudilik, Yersizlik, Yetkinlik, Yetmişlik, Yezidilik, Yiyicilik, Yöndeşlik, Yüklemlik, Yükseklik, Zengillik, Zenginlik, Zevzeklik, Zeyreklik, Zeytinlik, Zibidilik, Zilyetlik

8 Harfli Kelimeler

Abonelik, Acemilik, Agnostik, Ahdiatik, Ahretlik, Akademik, Aktiflik, Alageyik, Alegorik, Alifatik, Alinazik, Amelelik, Analitik, Analojik, Anatomik, Apteslik, Aromatik, Artistik, Asistlik, Askercik, Askerlik, Asudelik, Aşurelik, Ataşelik, Atlantik, Avarelik, Azadelik, Babailik, Bademcik, Bademlik, Bahailik, Bahçelik, Bakirlik, Balistik, Banallik, Basitlik, Bebeklik, Bekçilik, Bekrilik, Belgelik, Belirtik, Bellilik, Bencilik, Bendelik, Benekçik, Bengilik, Benzeşik, Bergilik, Bestelik, Beşiklik, Beyincik, Bezcilik, Biberlik, Bigendik, Bikeslik, Bileklik, Bilgelik, Bilgilik, Bilindik, Bircilik, Bireylik, Birleşik, Bitiklik, Biyelcik, Bolşevik, Böceklik, Bölmecik, Böreklik, Cahillik, Caziplik, Celeplik, Cepçilik, Cevizlik, Cibinlik, Ciddilik, Cimrilik, Cisimcik, Coğrafik, Cokeylik, Cümlecik, Çekincik, Çekmelik, Çengilik, Çerçilik, Çerezlik, Çeşnilik, Çetinlik, Çeviklik, Çevrelik, Çeyizlik, Çiçeklik, Çigendik, Çiğnemik, Çimenlik, Çimerlik, Çivirdik, Çizgilik, Çömezlik, Çöreklik, Darbecik, Debillik, Demetçik, Deneylik, Dengelik, Dengeşik, Denizlik, Denlilik, Denşirik, Derinlik, Derneşik, Despotik, Didaktik, Dikencik, Dikenlik, Dikizlik, Dikmelik, Dilcilik, Dincilik, Direklik, Diriklik, Dirimlik, Dişçilik, Dişillik, Dogmatik, Domestik, Döğmelik, Döneklik, Dönerlik, Dövmelik, Dramatik, Düşeslik, Düşeylik, Düzenlik, Düzmelik, Eblehlik, Ehvenlik, Eklektik, Ekmeklik, Ekolojik, Ekonomik, Eksiklik, Ekümenik, Elektrik, Emarecik, Enayilik, Engellik, Enginlik, Ensizlik, Erdenlik, Ergenlik, Erginlik, Erkeklik, Erkindik, Erkinlik, Erklilik, Ermişlik, Ersizlik, Esmerlik, Esneklik, Esriklik, Eşsizlik, Etkenlik, Etkinlik, Evcillik, Eylemlik, Ezginlik, Ezoterik, Fakirlik, Fedailik, Feriklik, Fevrilik, Filizcik, Fişeklik, Fitçilik, Fitnelik, Foseptik, Fosforik, Frenklik, Gadirlik, Gafillik, Gariplik, Gebeşlik, Geçerlik, Geçimlik, Geçişlik, Geçitlik, Geçmelik, Gelincik, Gelinlik, Gencecik, Genellik, Genişlik, Gereklik, Gevenlik, Gevrecik, Girimlik, Girişlik, Girmelik, Giysilik, Gizlilik, Gölgelik, Gübrelik, Güleçlik, Güncelik, Gündelik, Güneşlik, Güvenlik, Güveylik, Güzellik, Haberlik, Habislik, Hafiflik, Hakemlik, Hakimlik, Hapislik, Harbilik, Haremlik, Hasbilik, Hasetlik, Hasislik, Haşinlik, Hatiplik, Havailik, Hekimlik, Helallik, Hemencik, Heriflik, Hıdivlik, Hiççilik, Hidrolik, Hijyenik, Hippilik, Hislilik, Histerik, İbretlik, İçicilik, İçkinlik, İçtenlik, İkicilik, İlginlik, İlkellik, İncirlik, İnginlik, İplikçik, İpotetik, İsevilik, İşleklik, İşlerlik, İşsizlik, İşteşlik, İticilik, İvedilik, İzafilik, İzomerik, Jeofizik, Jeolojik, Kadehçik, Kafirlik, Kahillik, Kahpecik, Kahpelik, Kaimelik, Kalemlik, Karbonik, Katillik, Katipıik, Katiplik, Kaymelik, Kefenlik, Kefillik, Kekrelik, Keleklik, Keleşlik, Kemerlik, Kemikçik, Kemircik, Kemrelik, Kendilik, Kendirik, Kesiklik, Kesimlik, Kesinlik, Kesmelik, Keşişlik, Ketencik, Kıptilik, Kimsecik, Kincilik, Kireçlik, Kirişlik, Kirlilik, Kirvelik, Koketlik, Komiklik, Koniklik, Kozmetik, Köçeklik, Köftelik, Köhnelik, Kökleşik, Köpeklik, Körpecik, Körpelik, Kromatik, Kuryelik, Latiflik, Latinlik, Lenfatik, Liderlik, Litrelik, Logistik, Lojistik, Maddilik, Magmatik, Manyetik, Matizlik, Medyatik, Melezlik, Menfilik, Menşevik, Metrelik, Meyvelik, Mezozoik, Midyelik, Mikrobik, Millilik, Modellik, Mozambik, Muhakkik, Muharrik, Muziplik, Müdekkik, Müjdelik, Müminlik, Münhemik, Müritlik, Müşevvik, Müşirlik, Müttefik, Nakşilik, Narinlik, Narkotik, Naşirlik, Naziklik, Nebzecik, Nefeslik, Nekeslik, Nekrelik, Nekrotik, Nemlilik, Neolitik, Nevrofik, Noterlik, Omurilik, Otomatik, Ödleklik, Ölmezlik, Önderlik, Önsellik, Örneklik, Özdenlik, Özdeşlik, Özerklik, Öznellik, Palmitik, Pasiflik, Pembelik, Perdelik, Pimpirik, Pintilik, Pişpirik, Platonik, Polislik, Prenslik, Rahiplik, Rakiplik, Reçellik, Resimlik, Resmilik, Rezillik, Romantik, Rufailik, Sabitlik, Sadiklik, Saftirik, Sahihlik, Sahiplik, Sahtelik, Sakinlik, Sarıerik, Sathilik, Sebzelik, Seçimlik, Sedyelik, Seferlik, Sefillik, Sefirlik, Sekizlik, Seleklik, Semantik, Sembolik, Semizlik, Sempatik, Senfonik, Senozoik, Sentetik, Sepetlik, Sergilik, Serinlik, Servilik, Sesizlik, Seyirlik, Seyislik, Sidiklik, Siliklik, Simetrik, Sineklik, Sinsilik, Sipastik, Siperlik, Sirkelik, Sistemik, Sivillik, Sivrilik, Sofistik, Sosyetik, Spesifik, Süflilik, Sülfürik, Sünnilik, Sürerlik, Sürmelik, Şafiilik, Şahitlik, Şehitlik, Şekerlik, Şeriklik, Şerirlik, Şimdicik, Şimdilik, Şirinlik, Şovenlik, Tabiilik, Tabiplik, Tacizlik, Tartarik, Teğetlik, Tekçilik, Tekercik, Tekillik, Tektonik, Temizlik, Terzilik, Testilik, Tetiklik, Tikellik, Tilkilik, Titizlik, Tombilik, Törellik, Turistik, Tüfeklik, Tümleşik, Ündeşlik, Ürkeklik, Ürolojik, Vahşilik, Vekillik, Velesbik, Vezirlik, Volkanik, Yahşilik, Yaverlik, Yedeklik, Yeğinlik, Yeğnicik, Yeğnilik, Yemeklik, Yemişlik, Yengelik, Yerleşik, Yeşillik, Yeterlik, Yetiklik, Yetimlik, Yezitlik, Yiğitlik, Yirmilik, Yitiklik, Yüzdelik, Yüzerlik, Zabitlik, Zahitlik, Zalimlik, Zariflik, Zeminlik, Zennelik, Zevcelik, Zindelik, Zivircik

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Acizlik, Aerobik, Ailelik, Akrilik, Aksilik, Akustik, Alerjik, Alimlik, Alkalik, Alkolik, Amirlik, Ampirik, Anarşik, Andemik, Annelik, Aritmik, Armonik, Arsenik, Aseptik, Asillik, Asismik, Asortik, Ateşlik, Atiklik, Atletik, Azizlik, Babilik, Bayilik, Bebecik, Becerik, Beçirik, Bedirik, Berklik, Bileşik, Bilezik, Biricik, Bitişik, Biyonik, Botanik, Bökelik, Bölecik, Buselik, Canilik, Cibelik, Ciltlik, Cinslik, Cücelik, Çekinik, Çelişik, Çiftlik, Dedelik, Değişik, Delilik, Denklik, Derecik, Derişik, Derslik, Develik, Dinamik, Dinçlik, Dirilik, Dişilik, Ecirlik, Egzotik, Eğiklik, Eğrilik, Ekinlik, Eklenik, Eksicik, Ekşilik, Ekşimik, Ektilik, Elcilik, Elçilik, Eleklik, Eliptik, Ellilik, Eltilik, Emircik, Emirlik, Empirik, Endemik, Enerjik, Enlilik, Ercecik, Ergilik, Eriklik, Erillik, Erincik, Erinlik, Erirlik, Eristik, Erselik, Esenlik, Esirlik, Eskilik, Estelik, Estetik, Eşeklik, Eşitlik, Eşlenik, Eteklik, Evcilik, Evcimik, Evirtik, Evlilik, Evrişik, Eziklik, Fanatik, Fidelik, Fonetik, Gabilik, Gaiplik, Gazilik, Gebelik, Geberik, Gecelik, Gemilik, Gençlik, Genetik, Gerilik, Gezilik, Girişik, Giyinik, Görelik, Gücenik, Güneğik, Gürelik, Hainlik, Hanelik, Hecelik, Ikircik, İbnelik, İçimlik, İçlilik, İdentik, İğnecik, İğnelik, İğrilik, İkircik, İlgilik, İmcelik, İncecik, İncelik, İneklik, İpçilik, İplicik, İsimlik, İsterik, İşçelik, İşçilik, İzbelik, İzcilik, Jenerik, Jenetik, Kalecik, Kanonik, Karstik, Kasecik, Katolik, Keçilik, Kekelik, Kesecik, Kikirik, Kinetik, Kişilik, Kölelik, Köselik, Köşelik, Küfelik, Küpelik, Lakonik, Lalelik, Leçelik, Makilik, Mavilik, Mekanik, Melodik, Memalik, Memecik, Mertlik, Meşecik, Meşelik, Metalik, Metelik, Metilik, Metodik, Mezelik, Minicik, Müşarik, Müzelik, Naiplik, Nebilik, Neozoik, Neritik, Nicelik, Nitelik, Nörotik, Numerik, Oksalik, Olimpik, Organik, Otantik, Öncelik, Öndelik, Önelcik, Örenlik, Özdecik, Özeklik, Özellik, Özgelik, Pasifik, Patetik, Pepelik, Pericik, Peyklik, Polemik, Politik, Puselik, Raşitik, Reislik, Retorik, Rintlik, Robotik, Saatlik, Sadelik, Satirik, Sekilik, Semitik, Senelik, Seramik, Sertlik, Sililik, Siyatik, Sofilik, Stearik, Sunilik, Şairlik, Şakilik, Şematik, Şeyhlik, Şişelik, Tabilik, Tanecik, Tazelik, Tedarik, Tefarik, Tefecik, Tekinik, Tematik, Tepecik, Tepelik, Terslik, Triptik, Tükenik, Türetik, Türülik, Ümmilik, Üstelik, Üzerlik, Vaizlik, Valilik, Vasilik, Velilik, Yedilik, Yenilik, Yönelik, Yücelik, Zadelik

6 Harfli Kelimeler

Abdlik, Acimik, Ahilik, Aitlik, Anemik, Arkaik, Arktik, Asetik, Asilik, Atavik, Atomik, Beğlik, Bellik, Benlik, Bertik, Beşlik, Beycik, Beylik, Bildik, Binlik, Birlik, Bitnik, Böksik, Çelmik, Çeltik, Çentik, Çermik, Çevlik, Çevrik, Çiğlik, Çimçik, Çimdik, Çitmik, Dandik, Dasnik, Demlik, Devrik, Diklik, Dilcik, Dimdik, Dipçik, Dirlik, Dişçik, Dişlik, Dizlik, Ebelik, Efelik, Eğinik, Ekelik, Eriyik, Erklik, Erotik, Eselik, Evelik, Fertik, Fişlik, Frikik, Genlik, Gezlik, Grafik, Hiçlik, Hinlik, Hoşşik, Iyilik, İbibik, İçerik, İçirik, İkilik, İlişik, İrilik, İsilik, İtalik, İyelik, İyilik, İyonik, İzamik, Keklik, Kellik, Kemlik, Kertik, Kesmik, Kimlik, Kindik, Kiplik, Kiprik, Kirpik, Klinik, Klorik, Kostik, Kozmik, Kritik, Kronik, Metrik, Mistik, Mozaik, Muhrik, Müdrik, Mühlik, Müşfik, Müşrik, Netlik, Öğecik, Ökelik, Özelik, Patrik, Peklik, Pencik, Pençik, Piçlik, Piknik, Pislik, Pratik, Psişik, Replik, Ritmik, Rustik, Rüstik, Selcik, Sendik, Septik, Seslik, Sinlik, Sismik, Statik, Şeflik, Şenlik, Şiilik, Şişlik, Tahkik, Tahrik, Taktik, Tasdik, Tatbik, Tazyik, Tebrik, Tefrik, Teklik, Teknik, Telcik, Teltik, Temlik, Tensik, Teorik, Terfik, Terlik, Termik, Teşrik, Teşvik, Tetkik, Tevsik, Tezlik, Tiftik, Tirşik, Tombik, Trafik, Trajik, Tropik, Tuğrik, Turçik, Üremik, Ütopik, Üveyik, Üyelik, Vernik, Vesaik, Yeğlik, Yelpik, Yemlik, Yilbik

5 Harfli Kelimeler

Antik, Aplik, Astik, Azoik, Badik, Batik, Bazik, Becik, Bedik, Bekik, Belik, Berik, Beşik, Betik, Bezik, Bıcik, Bıçik, Bicik, Biçik, Bitik, Borik, Bubik, Butik, Cetik, Cicik, Çecik, Çedik, Çekik, Çelik, Çetik, Çevik, Çiçik, Çişik, Çizik, Dakik, Delik, Deşik, Dioik, Dirik, Divik, Eksik, Elcik, Elçik, Ellik, Emcik, Emlik, Emzik, Enbik, Encik, Ercik, Erlik, Ertik, Erzik, Esrik, Eşlik, Etçik, Etlik, Etnik, Evcik, Evlik, Evrik, Eylik, Fadik, Fenik, Ferik, Filik, Firik, Fizik, Gedik, Geyik, Gıdik, Gotik, Hedik, Helik, Herik, Iplik, İbrik, İçlik, İğlik, İlmik, İmbik, İncik, İpçik, İplik, İrmik, İşçik, İşlik, İtlik, Kapik, Kekik, Kelik, Kemik, Kepik, Kesik, Keşik, Kinik, Kodik, Kolik, Komik, Konik, Kübik, Lirik, Lojik, Madik, Malik, Manik, Mekik, Melik, Mimik, Minik, Muhik, Mujik, Müzik, Nanik, Nazik, Oleik, Ontik, Optik, Orcik, Panik, Patik, Pezik, Pısik, Pisik, Pişik, Pürik, Refik, Runik, Rünik, Sadik, Salik, Sarik, Seçik, Sidik, Silik, Sinik, Sizik, Şefik, Şerik, Şinik, Tacik, Talik, Tamik, Tarik, Tavik, Tazik, Tedik, Telik, Tenik, Tepik, Tesik, Tetik, Tipik, Tonik, Topik, Torik, Yenik, Yetik, Yirik, Yitik, Yürik

4 Harfli Kelimeler

Akik, Amik, Atik, Brik, Edik, Eğik, Elik, Emik, Enik, Epik, Erik, Esik, Eşik, Etik, Ezik, Faik, İbik, İlik, İmik, İnik, İzik, Klik, Laik, Saik, Şaik, Ünik

3 Harfli Kelimeler

Dik, İik, Kik, Lik, Pik, Sik, Tik

Bazı İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


acimik : acımık
adiyabatik : ıssız
akrilik : renksiz
âlimlik : bilginlik, ulemalık
belirlenmezcilik : indeterminizm, yadgerekircilik, yad gerekircilik
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
beyincik : dimağçe
bilmezlik : cehalet, bilmemezlik, cehil
birikimcilik : tasarrufçuluk
ciddiyetsizlik : abuk sabukluk, sallapatilik
deneycilik : görgücülük, ampirizm, bilgiyi
devrik : yatırılmış, yıkılmış, yatık
dirliksizlik : geçimsizlik
estelik : yadigar, hatıra
eylik : iyilik
fedaîlik : serdengeçtilik
fişeklik : kargılık, kütüklük
gedik : rahne, boşluk, eksiklik, güçlük, imtiyaz, kertik, yara, yarık
gürelik : takat, kuvvet
hakseverlik : hakperestlik
hıyanetlik : hıyanet
ilik : giysilerin
informatik : bilişim
işitmezlik : işitmemiş, işitmemezlik
kendiliğindencilik : spontaneizm
kiprik : kirpik
makroskobik : iriölçekte
matematik : aritmetik

Bazı İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ilkellik :

TDK:
isim İlkel olma durumu, iptidailik, primitiflik

sermayesizlik :
TDK:
isim Sermayesiz olma durumu

yeteneksizlik :
TDK:
isim Yeteneksiz olma durumu, kabiliyetsizlik, istidatsızlık
"Yeteneksizliğini ortaya koyacak bir falso yapmaktan korkuyordu." - Ç. Altan

İK ile biten İlçe isimleri

Sincik (Adıyaman)
Kalecik (Ankara)
Serik (Antalya)
Germencik (Aydın)
Yenipazar / Bilecik (Bilecik)
Gemlik (Bursa)
İznik (Bursa)
Çermik (Diyarbakır)
Pendik (İstanbul)
Çeltik (Konya)
Derik (Mardin)
Çiftlik (Niğde)
Ladik (Samsun)
Canik (Samsun)
Hafik (Sivas)
Başçiftlik (Tokat)
Birecik (Şanlıurfa)

İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türk Edebiyatında Biyografik Anlatı ve Romanlar - Yazar: Dilek Çetindaş
Biyografik Sözler Lugatı - Yazar: Fatih Yıldız

Kelime Bulma Motoru