İKA ile biten kelimeler

Sonunda İKA harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Alametifarika

11 Harfli Kelimeler

Müteferrika, Siperisaika

10 Harfli Kelimeler

Asarıatika

9 Harfli Kelimeler

Filhakika, Sertifika

8 Harfli Kelimeler

Armonika, Bazilika, Masarika, Politika, Veronika

7 Harfli Kelimeler

Amerika, Bastika, Belçika, Entrika, Fabrika, Formika, Mastika, Paprika, Platika, Pratika, Sendika, Tefrika, Tropika

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Antika, Arnika, Barika, Dakika, Farika, Filika, Harika, İstika, İttika, Lahika, Manika, Patika, Radika, Refika, Selika, Şahika, Şefika, Talika, Vesika

5 Harfli Kelimeler

Erika, Saika, Spika, Şaika

4 Harfli Kelimeler

Lika, Mika

3 Harfli Kelimeler

İka

Bazı İKA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afrika : kıt'a
alâmetifarika : marka
amerika : kauçuk, yayın balığıgiller
antika : genele, olağana, mendil, önlük, acayip, tuhaf, örtü, ajur, antik, çarliston marka, kenar, modern mobilya, sıçan dişi, sıçandişi
armonika : mızıka, akordeon, akordiyon, armonik
arnika : öküzgözü, sığırgözü
asarıatika : eski eserler
barika : parıltı, parıldayan
belçika : hollanda, almanya, avrupa kömür ve çelik topluluğu, galya
dakika : an, zaman
entrika : oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile, dolan, dümen
fabrika : üretimlik, ateşçi, elektrik montörü, elektronik montörü, kantin, kesenek, muhasebeci, şantiye

Bazı İKA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


arnika :

TDK:
isim, bitki bilimi Öküzgözü (I)

asarıatika :
TDK:
isim Eski yapılar, eski eserler

bazilika :
TDK:
1. isim, mimarlık İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise
2. Kral sarayı
3. tarih Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi

İKA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şahika Feraye - Yazar: Sinan Akyüz
On Bir Dakika - Yazar: Paulo Coelho
Şahika Feraye - Yazar: Sinan Akyüz
Son On Beş Dakika - Yazar: Fatma Barbarosoğlu
Macar - Tefrika-i Müteferrika - Yazar: Solmaz Kamuran
Seviştikten On Dakika Sonra - Yazar: Christine...
İki Dakika Kuralı - Yazar: Robert Crais
Son Dakika Şiirleri - Yazar: Murat Özcan
4 Dakika 58 Saniye - Yazar: Reha Öz

Kelime Bulma Motoru