İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradeli : iradî, istençli
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iradiye : istenççilik
irani : farisi
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleyici : mütetebbi
irgiteç : indüktör
irgitim : indüksiyon, indükleme, indüklem
iridyum : ır
irileşme : devleşme
irin : cerahat, ifrazat, ufunet, üfunet
irinlenmek : iltihaplanmak, cerahatlenmek, apse yapmak
irinlenmiş : cılk
irinli : cerahatli, ufunetli
iriölçekte : makroskobik, katmanlı akış
iriözdecik : makromolekül
irkilmek : belinlemek, taharrüş etmek
irkinti : ürperme, tiksinti, korku, çekinme
irkmek : birikmek, biriktirmek, toplamak, tiksinmek
irmik : irmik helvası
ironi : mizah, gülmece, alaysılama
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
irsalât : gönderiler

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradesizlik :

TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstençsizlik
"Bu zaaf, bu mukavemetsizlik, bu iradesizlik ne idi, niçindi, nereden geliyordu?" - E. İ. Benice

İranlı :
TDK:
özel, isim İran halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Acem

irkiltmek :
TDK:
-i İrkilmesine sebep olmak
"Çok yüce bir kişi için de olsa uşaklığın öncesiz sonrasız gönüllü bir seçim hâline gelişi beni irkiltiyor." - A. Ağaoğlu

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İri Memeler ve Geniş Kalçalar - Yazar: Mo Yan

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 16: Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir!.

Kelime Bulma Motoru