İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradeli : iradî, istençli
iradesizlik : istençsizlik
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
iranlı : acem
irdeleme : mütalâa, tetebbu
ireng : renk
irgiteç : indüktör
irgitim : indüksiyon, indükleme, indüklem
iri : büyük, anaç, apalak, azim, balaban, balkabağı, bedük, bey armudu, cesametli, cesim, enginar, gürbüz, hantal, kallavi fincan, kanguru, karaciğer, karadul, koca, komondor, mamut, mefret, mühür gözlü, müşekkel, odunumsu, razmol, sarman, sırık domatesi, susak burunlu, tolgan, vücutlu, yapılı, yarma

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradeci :

TDK:
sıfat, felsefe, ruh bilimi İstenççi

irdelemek :
TDK:
-i Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek
"Tanpınar sanki gördüğü, irdelediği konuları, sorunları bize bir an önce iletmek istiyor." - S. İleri

irileşme :
TDK:
1. isim İrileşmek işi
2. tıp (***) Bazı organların hastalık sonucunda olağan dışı büyümesi durumu

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mavi İris - Yazar: Zeynel Cebeci

Kelime Bulma Motoru