İTT ile başlayan kelimeler

Başında İTT harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

İttihatçılık

10 Harfli Kelimeler

İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İttika

Bazı İTT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ittırat :

TDK:
ıttırat

ittifak :
TDK:
1. isim Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
2. Oy birliği

ittihat :
TDK:
isim Birleşme, birlik kurma, bir olma

İTT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Dörtlü İttifak - Yazar: Sir Arthur Cona...
İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları - Yazar: Emir Şekip Arslan

İTT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 15: Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a: Andolsun ki sen onların bu işlerini onlar (işin) farkına varmadan, kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik.

Kelime Bulma Motoru