İV ile başlayan kelimeler

Başında İV harfleri bulunan 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İvedileştirmek

13 Harfli Kelimeler

İvedileştirme

11 Harfli Kelimeler

İvedilenmek, İvedileşmek

10 Harfli Kelimeler

İvedilenme, İvedileşme, İvedilikle

9 Harfli Kelimeler

İvecenlik, İvmeölçer, İvmeyazar

8 Harfli Kelimeler

İvdirgen, İvdirici, İvdirmek, İvedilik

7 Harfli Kelimeler

İvazsız, İvdirim, İvdirme, İvedili

6 Harfli Kelimeler

İvazlı, İvecen, İveğen, İvinti

5 Harfli Kelimeler

İvedi, İvesi, İvmek

4 Harfli Kelimeler

İvaz, İvgi, İvme

Bazı İV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ivdirme :

TDK:
isim İvdirmek işi

ivedilikle :
TDK:
zarf Çabukça, acele olarak

iveğen :
TDK:
1. sıfat Aceleci
"Ben, dedim, iveğen değilim, düşünmekten de korkmam." - M. Ş. Esendal
2. tıp (***) Çabuk ilerleyen, akut
"İveğen hastalık."

İV ile başlayan İlçe isimleri

İvrindi (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru