J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
japonya : doğu asya, ginseng
jargon : argo, özgüdil
java : betik
jen : gen
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenetik : genetik
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeopolitik : coğrafya, ekonomi
jeosantrik : yer özekçil
jeosantrizm : yer özekçilik
jeotermal : sıcaklığı
jeotropizma : yere yönelim
jet : tepkili
jiklet : çiklet
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jimnastikçi : cimnastikçi
jinekolog : nisaiyeci
jip : cip
jogging : kırda

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jarse :

TDK:
1. isim Esnek dokunmuş ipekli veya yünlü bir kumaş
2. sıfat Bu kumaştan yapılan veya esnek örülmüş (giyecek)
"Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı." - P. Safa

jenerasyon :
TDK:
isim, toplum bilimi Kuşak

jeofizikçi :
TDK:
isim Jeofizik uzmanı

Kelime Bulma Motoru