J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
jant : taşıtlarda, ispit
japonya : doğu asya, ginseng
jargon : argo, özgüdil
jartiyer : çorapbağı
jelâtin : renksiz
jeloz : agaragar
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeopolitik : coğrafya, ekonomi
jeosantrizm : yer özekçilik
jest : davranı, yordam
jet : tepkili
jeton : telefonda
jiklet : çiklet
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jin : cin
jinekoloji : nisaiye, kadın hastalıkları
jips : alçı taşı
jiroskop : düzdöner
jive : cıva
jokey : cokey
jön : genç, jönprömiye
jupon : içetek
jurnal : günlük, curnal
jurnalcı : giziletimci
jurnalcılık : giziletimcilik
jurnallemek : ispiyonlamak

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


japone :

TDK:
sıfat Kolsuz, bol ve geniş (kadın giysisi)

jeokimya :
TDK:
isim, jeoloji, kimya Yer kabuğunu oluşturan kimyasal ögelerin tümü

jetoncu :
TDK:
isim Jeton satan kimse

Kelime Bulma Motoru