J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
jant : taşıtlarda, ispit
jelâtin : renksiz
jen : gen
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenetik : genetik
jenital : üremsel, genital
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeosantrik : yer özekçil
jigolo : tokmakçı
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jimnastikçi : cimnastikçi
jin : cin
jips : alçı taşı
jive : cıva
jogging : kırda
jokey : cokey
jonglör : cambaz, hokkabaz
jupon : içetek
jurnal : günlük

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jargon :

TDK:
isim Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı
"Tıp jargonu."

jel :
TDK:
isim Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü

jelâtinli :
TDK:
jelatinli

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Jigolo Cinayeti - Yazar: Mehmet Murat Somer

Kelime Bulma Motoru