J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janr : çığır, tarz, cins
jartiyer : çorapbağı
java : betik
jelâtin : renksiz
jelibon : yumuşak
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenetik : genetik
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jeodezi : yer ölçümü
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeolojik : yer bilimsel
jeopolitik : coğrafya, ekonomi
jeosantrik : yer özekçil
jeotermal : sıcaklığı
jet : tepkili
jiklet : çiklet
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jin : cin
jinekolog : nisaiyeci
jinekoloji : nisaiye, kadın hastalıkları
jip : cip
jips : alçı taşı
jogging : kırda
jokey : cokey
jön : genç, jönprömiye
jönprömiye : jön
judo : tutmalara, fırlatmalara

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Japonca :

TDK:
1. özel, isim Japon dili
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

jenosit :
TDK:
isim, toplum bilimi Soykırım

juro :
TDK:
isim, jeoloji İkinci Çağın triyasla kretase arasında kalan dönemi

Kelime Bulma Motoru