JEO ile başlayan kelimeler

Başında JEO harfleri bulunan 19 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma

10 Harfli Kelimeler

Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik

9 Harfli Kelimeler

Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik

8 Harfli Kelimeler

Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi

7 Harfli Kelimeler

Jeodezi, Jeoloji

6 Harfli Kelimeler

Jeolog

Bazı JEO ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jeofizik :

TDK:
isim, fizik, jeoloji Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların incelenmesi

jeokimya :
TDK:
isim, jeoloji, kimya Yer kabuğunu oluşturan kimyasal ögelerin tümü

jeolojik :
TDK:
sıfat Yer bilimsel

Kelime Bulma Motoru