KÖTÜ ile başlayan kelimeler

Başında KÖTÜ harfleri bulunan 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kötümserleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kötüleştirici, Kötüleştirmek, Kötümserleşme, Kötürümleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kötüleştiriş, Kötüleştirme, Kötülükçülük, Kötürümleşme

11 Harfli Kelimeler

Kötümserlik

10 Harfli Kelimeler

Kötülenmek, Kötüleşmek, Kötüleyici, Kötümsemek, Kötürümlük

9 Harfli Kelimeler

Kötülemek, Kötüleniş, Kötülenme, Kötüleşme, Kötüleyen, Kötüleyiş, Kötülükçü, Kötümseme

8 Harfli Kelimeler

Kötüleme, Kötülüğe, Kötümser

7 Harfli Kelimeler

Kötücül, Kötülük, Kötürüm

6 Harfli Kelimeler

Kötüyü

4 Harfli Kelimeler

Kötü

Bazı KÖTÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kötücül :

TDK:
1. sıfat Kötülük isteyen (kimse)
2. Kötü niyetli
"Geçkin kızla yakışıklı, kötücül genç adamın dansları, hemen herkesin dile getirebileceği bir an." - S. İleri
3. Kötü huylu

kötümserleşmek :
TDK:
nsz Kötümser duruma gelmek, karamsarlaşmak

kötürüm :
TDK:
1. sıfat Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen, ayağa kalkamayan (kimse), oturak
"Duvar diplerinde kötürüm gibi yatıyorlar, uyukluyorlardı." - Ö. Seyfettin
2. Yürüyemeyecek derecede sakat (bacak)
"O vakit iki yanmış odundan hiç fark edilmeyen kötürüm bacaklarını gördük." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. İşleyemeyen, iş yapamayan

KÖTÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kötü Çocuk - Yazar: Büşra Küçük
Kötü Çocuk 2 - Yazar: Büşra Küçük
Kötü Çocuk 3 - Yazar: Büşra Küçük
Kötü Şöhretim - Yazar: Kate Manning
Kötü Kızlar Ölmez - Yazar: Katie Alender
Kötü Yol - Yazar: Orhan Kemal
Kötü Ruhlar Defteri - Yazar: Erika Mcgann
İyi Kızlar Kötü Adamları Sever - Yazar: Cemal Şenol Can

KÖTÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 46: Sâlih dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.

Kelime Bulma Motoru