KÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 282 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Kürdilihicazkar, Küreselleştirme

14 Harfli Kelimeler

Kütüphanecilik

13 Harfli Kelimeler

Külhanbeyilik, Küreselleşmek

12 Harfli Kelimeler

Küflendirmek, Kükürtlenmek, Külhanbeylik, Kültürlenmek, Kültürsüzlük, Küreselleşme, Küskünleşmek, Küskünlüğünü, Küstahlaşmak, Kütleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Küçükleşmek, Küçültülmüş, Küçümsenmek, Küçümseyici, Küflendirme, Küfürbazlık, Kükürtlemek, Kükürtlenme, Külbastılık, Külçeleşmek, Külfetsizce, Külhanbeyce, Kültürfizik, Kültürlenme, Kültürlülük, Külüstürlük, Küngüldemek, Küngürdemek, Küskünleşme, Küstahlaşma, Küşümlenmek, Kütleştirme, Kütükleşmek, Kütüphaneci, Kütürdetmek

10 Harfli Kelimeler

Küçükleşme, Küçüksemek, Küçültmeli, Küçümencik, Küçümsemek, Küçümsenme, Küçümseyen, Küçümseyiş, Kükürdümsü, Kükürtatar, Kükürtleme, Külçeleşme, Külhanbeyi, Külliyetli, Kültivatör, Kümelenmek, Kümeleşmek, Kündelemek, Küngüldeme, Kürekçilik, Kürelenmek, Küşümlenme, Kütinleşme, Kütükleşme, Kütürdemek, Kütürdetme

9 Harfli Kelimeler

Küçültmek, Küçümseme, Küfecilik, Küflenmek, Küfletmek, Küfranlık, Küfretmek, Kükürtsüz, Külfetsiz, Külkedisi, Küllenmek, Kültürsüz, Külyutmaz, Kümelemek, Kümeleniş, Kümelenme, Kümeleşim, Kümeleşme, Kümülatif, Kündekari, Kündeleme, Kürdanlık, Kürekleme, Kürelemek, Kürelenme, Kürkçülük, Küskünlük, Küstahlık, Küstürmek, Kütleşmek, Kütletmek, Kütüphane, Kütürdeme

8 Harfli Kelimeler

Küçükayı, Küçükbaş, Küçüklük, Küçülmek, Küçültme, Küflenme, Küfletme, Küfreden, Küfretme, Küfürbaz, Kükremek, Kükreyiş, Kükürtlü, Kükürtsü, Külahsız, Külbastı, Küldöken, Külfetli, Külhancı, Küllemek, Külleniş, Küllenme, Külliyen, Külliyet, Külrengi, Kültürcü, Kültürel, Kültürlü, Külüstür, Kümeleme, Küreleme, Küreyici, Kürnemek, Kürtajcı, Küskütük, Küstahça, Küstürme, Küsursuz, Küsüşmek, Kütlemek, Kütlesel, Kütleşme, Kütletme, Küttedek, Kütüklük, Küveytli

7 Harfli Kelimeler

Küçücük, Küçükçe, Küçülme, Küçültü, Küçülüş, Küçümen, Küçürek, Küfelik, Küflüce, Kükreme, Külahçı, Külahlı, Külahsı, Külhani, Külleme, Külliye, Kümültü, Kümülüs, Küpelik, Küpeşte, Küpleği, Küpleme, Küratör, Küreğin, Kürekçi, Küremek, Küremsi, Küresel, Küreyve, Küriyum, Kürneme, Kürümek, Küseğen, Küstere, Küsurat, Küsurlu, Küsüşme, Küşayiş, Kütikül, Kütleme, Kütlesi, Kütürtü

6 Harfli Kelimeler

Kübalı, Kübist, Kübizm, Küfeci, Küffar, Küflet, Küfran, Kükürt, Küldür, Külfet, Külhan, Küllük, Kültür, Külünk, Kümbet, Kümeli, Künefe, Küngür, Küpeli, Küraso, Kürdan, Küreme, Kürevi, Kürkas, Kürkçü, Kürklü, Kürtaj, Kürtün, Kürüme, Küskün, Küsküt, Küslük, Küsmek, Küsmüş, Küstah, Küsülü, Küşade, Kütlük

5 Harfli Kelimeler

Kübik, Küçük, Küflü, Küfür, Küfüv, Kükre, Külçe, Külek, Külli, Küllü, Külot, Külte, Külüg, Külük, Külür, Kümes, Küncü, Künde, Küney, Künge, Künye, Küplü, Kürar, Kürdi, Kürek, Kürit, Kürsü, Küskü, Küsme, Küspe, Küsuf, Küsur, Küşat, Küşne, Küşüm, Kütin, Kütle, Kütlü, Kütük, Küvet, Küyük

4 Harfli Kelimeler

Küfe, Kült, Küme, Künh, Künk, Küpe, Küre, Kürk, Kürt, Küsü

3 Harfli Kelimeler

Küf, Kül, Küp, Kür, Küs, Küt

Bazı KÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


küçültmek : minyatürleştirmek, ufaltmak
küçültü : yapı, maket
küfranlık : nankörlük
küfür : sövme, sövgü, bayramlık ağız, kalay, şirk, tükürmek
kükürtleme : sülfürleme
küldöken : kadın, eş
küldür : paldır küldür
kült : ibadet, tapma, tapınma, din, âyin
kültürsüz : ilkel
kümelenmek : yığılmak
kümültü : kırlarda
kümülüs : küme bulut
kündekâri : kakmacılık
küngürdemek : küngüldemek
künk : büz, pöhrenk
künye : soyadı, ülkesi, doğumu
küpeşte : parapet, mozaikçi
kürekçi : fırın, tren
küreselleştirme : globalleştirme
küriyum : aktinitlerden, cm
küs : küsmüş, dargın
küşat : açma, açılış, güzellik, hoşluk, açım
küşne : karaburçak
kütüphane : film, kitaplık, kitabevi, bibliyotek

Bazı KÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


künde :

TDK:
1. isim, spor Güreşçinin, hasmını altına alıp bir elini önden, ötekini arkadan geçirerek ellerini kilitlemesi
2. Düzen, tuzak, oyun, hile
3. Suçluların ayağına bağlanan demir halka, köstek

küreyici :
TDK:
isim, madencilik Cevher veya posayı, sabit bir makara üzerinden dönüş yapan sonsuz halat aracılığıyla arkaya doğru küreyen mekanik düzen

küstahlaşma :
TDK:
isim Küstahlaşmak işi

KÜ ile başlayan İlçe isimleri

Kürtün (Gümüşhane)
Küçükçekmece (İstanbul)
Küre (Kastamonu)
Kütahya Merkez (Kütahya)

KÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 119: İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.
TEVBE - 121: Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.
SEBE - 14: Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.

Kelime Bulma Motoru