KÜME ile başlayan kelimeler

Başında KÜME harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Kümelenmek, Kümeleşmek

9 Harfli Kelimeler

Kümelemek, Kümeleniş, Kümelenme, Kümeleşim, Kümeleşme

8 Harfli Kelimeler

Kümeleme

6 Harfli Kelimeler

Kümeli

5 Harfli Kelimeler

Kümes

4 Harfli Kelimeler

Küme

Bazı KÜME ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kümelemek :

TDK:
-i Küme durumuna getirmek, yığmak, biriktirmek

kümeleniş :
TDK:
isim Kümelenme işi

kümeleşim :
TDK:
isim, biyoloji Herhangi bir sıvı içindeki gözelerin, parçacıkların vb.nin bir araya gelmesi, aglütinasyon

Kelime Bulma Motoru