KIL ile başlayan kelimeler

Başında KIL harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kılağılanmamış, Kılıksızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Kılıbıklaşmak, Kılıksızlaşma

12 Harfli Kelimeler

Kılağılanmak, Kılağılanmış, Kılavuzlamak, Kılıbıklaşma

11 Harfli Kelimeler

Kılağılamak, Kılağılanma, Kılavuzlama, Kılıçkuyruk, Kılıksızdır, Kılıksızlık

10 Harfli Kelimeler

Kılağılama, Kılavuzluk, Kıldırtmak, Kılıbıklık, Kılıçlamak, Kılıçlayış, Kılıçoyunu, Kılıflamak

9 Harfli Kelimeler

Kılağısız, Kılcallık, Kılçıksız, Kıldırmak, Kıldırtma, Kılıçhane, Kılıçlama, Kılıflama, Kılkuyruk, Kıllanmak

8 Harfli Kelimeler

Kılabdan, Kılağılı, Kılçıklı, Kıldırma, Kılgısal, Kılıcına, Kılıfsız, Kılıksız, Kılınmak, Kılkapan, Kılkıran, Kıllanma

7 Harfli Kelimeler

Kılavuz, Kılgılı, Kılıbık, Kılıççı, Kılıçlı, Kılıfçı, Kılıflı, Kılıklı, Kılınış, Kılınma, Kılükal

6 Harfli Kelimeler

Kılade, Kılağı, Kılbaz, Kılcal, Kılcan, Kılçık, Kıldan, Kılgın, Kılmak, Kılsız

5 Harfli Kelimeler

Kılgı, Kılıç, Kılıf, Kılık, Kılır, Kılış, Kıllı, Kılma

4 Harfli Kelimeler

Kıla

3 Harfli Kelimeler

Kıl

Bazı KIL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kıl : huysuz, geçimsiz, elek, kan unu, örtenek
kılâ : surlar, kaleler, hisarlar
kılâde : gerdanlık
kılağı : zağ
kılağılamak : zağlamak
kılağılanma : zağlanma
kılağılanmak : zağlanmak
kılağılanmamış : kılağısız
kılağılanmış : kılağılı, zağlı
kılağısız : kılağılanmamış
kılavuz : rehber, delil, klavuz, mihmandar, mürşit, öncü, öncül, önder, yirçi, yordam
kılbaz : dalkavuk
kılçıklı : pürüzlü, çapraşık, karışık
kılçıksız : ayşekadın, kılıç balığı
kılgı : uygulama, tatbik, ameliye, pratik
kılgılı : uygulamalı, amelî, tatbikî, pratik, kılgısal
kılgın : amelî, pratik
kılıbık : karım köylü, karısı köylü
kılıcına : kılıçlama
kılıçlama : kılıcına, çaprazlama, kirişleme

Bazı KIL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kılavuzlama :

TDK:
isim Kılavuzlamak işi
"Uzaktan kılavuzlama yapılacak."

kılavuzluk :
TDK:
1. isim Kılavuz olma durumu, rehberlik, delalet
"Hayatı sevmek için başkalarının kılavuzluğuna ihtiyacımız yoktur." - A. M. Dranas
2. Kılavuzun işi, rehberlik, delalet
3. denizcilik Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi

kılıbıklık :
TDK:
isim Kılıbık olma durumu

KIL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tanrım Beni Görünür Kıl - Yazar: Nilüfer Önder
Kıl Dönmesi - Yazar: R.Şanal

Kelime Bulma Motoru