KAD ile başlayan kelimeler

Başında KAD harfleri bulunan 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Kademelendirmek, Kadifeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kadastrolanmak, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kadirbilmezlik, Kadrolandırmak

13 Harfli Kelimeler

Kadastrolamak, Kadastrolanma, Kadavralaşmak, Kadınsılaşmak, Kadirbilirlik, Kadirşinaslık, Kadrolandırma

12 Harfli Kelimeler

Kadastrolama, Kadavralaşma, Kadayıfçılık, Kademelenmek, Kadındüğmesi, Kadınsılaşma, Kadıntuzluğu, Kadifeleşmek

11 Harfli Kelimeler

Kademelemek, Kademelenme, Kademsizlik, Kadersizlik, Kadıngöbeği, Kadınlaşmak, Kadınlaşmış, Kadıntuluğu, Kadifeleşme, Kadirbilmez, Kadrolaşmak, Kadrosuzluk

10 Harfli Kelimeler

Kademeleme, Kadercilik, Kadıncağız, Kadınlaşma, Kadınsılık, Kadirbilir, Kadirşinas, Kadmiyumlu, Kadrolaşma

9 Harfli Kelimeler

Kadayıfçı, Kademesiz, Kademhane, Kadımalak, Kadınbudu, Kadınımsı, Kadınnine, Kadifelik, Kadifemsi, Kadirilik

8 Harfli Kelimeler

Kadastro, Kadehçik, Kadehdaş, Kademeli, Kademsiz, Kaderiye, Kadersiz, Kadınana, Kadıncık, Kadıncıl, Kadınlar, Kadınlık, Kadınsal, Kadınsız, Kadiriye, Kadmiyum, Kadrosuz, Kadüklük

7 Harfli Kelimeler

Kadavra, Kadayıf, Kademli, Kaderci, Kadılık, Kadınca, Kadınlı, Kadınsı, Kadırga, Kadinne, Kadrolu

6 Harfli Kelimeler

Kadana, Kademe, Kadere, Kadına, Kadife, Kadimi, Kadiri, Kadran, Kadrat, Kadril

5 Harfli Kelimeler

Kadak, Kadar, Kadaş, Kadeh, Kadem, Kader, Kadın, Kadir, Kadit, Kadre, Kadro, Kadük

4 Harfli Kelimeler

Kada, Kadı

Bazı KAD ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kada : karındaş, kedi
kadana : katana
kadastro : alanının, yeryazım
kadehçik : meşe, fındık
kadem : ayak, adım, fut, uğur
kademe : aşama, basamak, derece, bakım evi
kademeli : aşamalı, basamaklı, dereceli
kademhane : ayakyolu, helâ, tuvalet
kaderci : fatalist, yazgıcı
kadercilik : yazgıcılık, cebriye, fatalizm
kadı : boşanma, nafaka
kadın : bayan, eş, sevgili, hizmetçi, avrat, zenne, hatun, cinsilatif, dişeyli, dişi, eksik etek, eksikli, el kızı, er ekmeği, meydan ekmeği, gaco, hatun kişi, kadın kocasının çarığı, anasının sarığıd, kancık, karı, kaşık düşmanı, küldöken, nisa

Bazı KAD ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kadastrolama :

TDK:
isim Kadastrolamak işi

kademhane :
TDK:
isim Tuvalet

kadınlık :
TDK:
1. isim Kadın olma durumu
"Onun kadınlığına saygı gösterdim."
2. Kadının gerekli erdem ve nitelikleri taşıması durumu
"Kendisinden uzak duran kadın şimdi ona sokuluyor, kadınlığının bütün silahlarını birbiri arkasından tecrübe ediyordu." - A. H. Tanpınar
3. Dişiliğin özelliklerini kullanma durumu
"O, sonra kadınlığını ispat eder, parasını geri alır." - B. Felek

KAD ile başlayan İlçe isimleri

Kadıköy (İstanbul)
Kadınhanı (Konya)
Kadışehri (Yozgat)
Kadirli (Osmaniye)

KAD ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kırmızı Saçlı Kadın - Yazar: Orhan Pamuk
Kadın Yok Savaşın Yüzünde - Yazar: Svetlana...
Hayalini Asan Kadın - Yazar: Mustafa Görgüç
Sessiz Kadın - Yazar: A. S. A. Harrison
Düğümlere Üfleyen Kadınlar - Yazar: Ece Temelkuran
İris-Dört Mevsim Yalnızlık ve Bir Kadın - Yazar: Meltem Yılmaz
Ruhunu Satan Kadın - Yazar: Mustafa Görgüç
Düğümlere Üfleyen Kadınlar - Yazar: Ece Temelkuran
Deli Kadın Hikayeleri - Yazar: Mine Söğüt
Sıfır Noktasındaki Kadın - Yazar: Neval El Seddavi

KAD ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
MÜMTEHİNE - 10: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
HUCURAT - 11: Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.

Kelime Bulma Motoru