KAT ile başlayan kelimeler

Başında KAT harfleri bulunan 160 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Katlanılabilir, Katlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Katılaştırmak, Katışıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Katalizlemek, Kataloglamak, Katılaştırma, Katırkuyruğu, Katırtırnağı, Katlanabilir, Katlanamamak, Katlanamayan, Katlandırmak, Katlanılamaz, Katmanlaşmak, Katmerleşmek, Katostrofizm, Katranköpüğü, Katranlanmak

11 Harfli Kelimeler

Katabolizma, Kataloglama, Katarlanmak, Katırlaşmak, Katıştırmak, Katıyürekli, Katkılanmak, Katlanamama, Katlandırma, Katlanılmak, Katlanılmaz, Katledilmek, Katmanlaşma, Katmanyazar, Katmercilik, Katmerleşme, Katrancılık, Katranlamak, Katranlanma

10 Harfli Kelimeler

Kataleptik, Katarlamak, Katarlanma, Katıklamak, Katılaşmak, Katılığını, Katılmamak, Katırcılık, Katırlaşma, Katışıklık, Katışıksız, Katıştırma, Katibiadil, Katileşmek, Katkılanma, Katlanılma, Katoliklik, Katolunmak, Katranlama

9 Harfli Kelimeler

Katakofti, Katakulli, Katalanca, Katalepsi, Katalitik, Katalizör, Katarlama, Katavaşya, Kategorik, Katıklama, Katılaşma, Katılımcı, Katıltmak, Katileşme, Katiyetle, Katlanmak, Katlanmış, Katlatmak, Katletmek, Katmansız, Katmersiz, Katolunma, Katrilyon

8 Harfli Kelimeler

Katafalk, Katakomp, Katapult, Katarakt, Katbekat, Katedral, Kategori, Katetmek, Katıksız, Katılmak, Katılmış, Katıltma, Katımlık, Katırlık, Katışmaç, Katışmak, Katillik, Katipıik, Katiplik, Katkısız, Katlamak, Katlanan, Katlanır, Katlanış, Katlanma, Katlatma, Katlayış, Katletme, Katmanlı, Katmerci, Katmerli, Katrancı, Katranlı

7 Harfli Kelimeler

Katafot, Katalan, Kataliz, Katalog, Katalpa, Katetme, Katıklı, Katılık, Katılım, Katılış, Katılma, Katıntı, Katırcı, Katışık, Katışma, Katiyen, Katiyet, Katkılı, Katlama, Katliam, Katmalı, Katolik

6 Harfli Kelimeler

Katana, Katgüt, Katibe, Katmak, Katman, Katmer, Katrak, Katran, Katyon

5 Harfli Kelimeler

Katar, Katet, Katık, Katım, Katır, Katib, Katil, Katkı, Katlı, Katma, Katot, Katra, Katre

4 Harfli Kelimeler

Katı, Kati

3 Harfli Kelimeler

Kat

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


katarakt : perde, akbasma, aksu, ak basma
katılaşma : tasallüp
katılaşmak : pekişmek, pekleşmek, sertleşmek
katılımcı : şirket, iştirakçi
katırkuyruğu : baklagillerden
katırlık : inatçı, ınatçı
katırtırnağı : baklagillerden
katışık : karışık, karma, mahlût, ç ç, çe, gayri safi, gayrisafi, melez
kâtiplik : sekreterlik, yazmanlık, kitabet
katiyen : asla, kesinlikle
katlama : yufka
katlamak : kâğıt, bükmek, devşirmek
katlanamama : hazımsızlık
katlanamamak : çekememek, dayanamamak, yüreği götürmemek, yüreği kaldırmamak, zora gelememek
katlanamayan : hazımsız
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
katlanmak : boyun eğmek, bükülmek, çekilmek, çekmek, dişini sıkmak, dürülmek, götürmek, hazmetmek, ihtiyar etmek, kaldırmak, sabretmek

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


katalepsi :

TDK:
isim, tıp (***) İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

katıksız :
TDK:
1. sıfat Katığı olmayan, yavan
"Biraz da katıksız ekmek yiyin." - N. F. Kısakürek
2. Yabancı bir şeyle karışmamış
"Katıksız süt."
3. Belli bir yerden, belli bir soydan gelen
"Katıksız İstanbul çocuğu, Boğaziçi çocuğudur o." - Y. Z. Ortaç
4. Niteliği başka hiçbir etkiyle bozulmamış olan, tam
"Öfkesi, sevgisi katıksız, kaya gibi sağlam ve güvenilir adam." - A. İlhan

katılaşma :
TDK:
1. isim Katılaşmak işi
2. fizik Bir maddenin sıvı durumundan katı duruma geçmesi, tasallüp

KAT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Katıksız Sevgi - Yazar: Jack London
Katıksız Mutluluk - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Katherine...

Kelime Bulma Motoru