KAYI ile başlayan kelimeler

Başında KAYI harfleri bulunan 44 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Kayınbirader, Kayırılmayan

11 Harfli Kelimeler

Kayınvalide, Kayırıcılık, Kayıtsızlık

10 Harfli Kelimeler

Kayıkçılık, Kayınpeder, Kayırılmak, Kayışkıran, Kayıtlamak, Kayıtsızca

9 Harfli Kelimeler

Kayıkhane, Kayınbaba, Kayırılan, Kayırılma, Kayırtmak, Kayıtlama

8 Harfli Kelimeler

Kayınlık, Kayıplar, Kayırıcı, Kayırmak, Kayırmış, Kayırtma, Kayıtmak, Kayıtsız

7 Harfli Kelimeler

Kayıkçı, Kayınço, Kayıntı, Kayıran, Kayırış, Kayırma, Kayışçı, Kayıtım, Kayıtlı, Kayıtma

6 Harfli Kelimeler

Kayıcı, Kayısı

5 Harfli Kelimeler

Kayık, Kayın, Kayıp, Kayır, Kayış, Kayıt

4 Harfli Kelimeler

Kayı

Bazı KAYI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kayırtmak :

TDK:
-i, -e Kayırma işini yaptırmak

kayıtmak :
TDK:
-den Bir şeyi yapmaktan vazgeçmek, bir karardan dönmek, nükûl etmek, rücu etmek

kayıtsızca :
TDK:
1. sıfat İlgisiz, aldırmaz
2. zarf (kayıtsı zca) İlgisiz, aldırmaz bir biçimde
"Biraz kırlara baktıktan sonra kayıtsızca: -Korkma, dedi, senin canın kolay çıkmaz." - M. Ş. Esendal

KAYI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kayı Beyi Ertuğrul - Yazar: Bekir Manav
Bakır Renkli Kayın Ağaçları - Yazar: Sir Arthur Cona...
Kayıt Dışı Kalanlar - Yazar: Yalçın Salman
Kayıtsız Mavi - Yazar: Ünal Erdem
Kayıt Dışı Anılar - Yazar: Ahmet Murat
Üç İki Bir Kayıt - Yazar: Hande Ortaç

KAYI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 75: «Onun cezası, kayıp eşya, kimin yükünde bulunursa işte o (şahsa el koymak)  onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız» dediler.

Kelime Bulma Motoru