KAZ ile başlayan kelimeler

Başında KAZ harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kazib-üş-şekl

12 Harfli Kelimeler

Kazanımlamak, Kazıklıhumma, Kazındığında

11 Harfli Kelimeler

Kazandırmak, Kazaskerlik, Kazıklanmak

10 Harfli Kelimeler

Kazakistan, Kazancılık, Kazandırma, Kazanılmak, Kazanılmış, Kazıklamak, Kazıklanma, Kazıklayış

9 Harfli Kelimeler

Kazançsız, Kazandibi, Kazanılma, Kazanımlı, Kazaratar, Kazdırmak, Kazıkazan, Kazıklama, Kazılması, Kazıntılı, Kazıyarak, Kazkanadı

8 Harfli Kelimeler

Kazaklık, Kazançlı, Kazanmak, Kazanmış, Kazasker, Kazayağı, Kazazede, Kazdırma, Kazılmak, Kazılmış, Kazınmak, Kazıtmak, Kazsılar

7 Harfli Kelimeler

Kazakça, Kazalar, Kazamat, Kazanan, Kazancı, Kazanım, Kazanış, Kazanma, Kazasız, Kazaska, Kazboku, Kazıkçı, Kazıklı, Kazılış, Kazılma, Kazımak, Kazımık, Kazınma, Kazıntı, Kazıtma, Kazıyış, Kazmacı, Kazolit, Kazulet, Kazurat

6 Harfli Kelimeler

Kazaen, Kazağı, Kazalı, Kazanç, Kazara, Kazein, Kazevi, Kazgıç, Kazıcı, Kazıma, Kazibe, Kaziye, Kazmaç, Kazmak, Kazmir, Kazzaz

5 Harfli Kelimeler

Kazai, Kazak, Kazan, Kazar, Kazaz, Kazık, Kazıl, Kazım, Kazma

4 Harfli Kelimeler

Kaza, Kazı

3 Harfli Kelimeler

Kaz

Bazı KAZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kaz : uzun, uçan, budala, çapari, palaz, perde, süzgeçgagalılar, tıs
kaza : yargı, yargılama, ilçe, kaymakamlık, kaza geliyorum demez, sakatlık, sarsıntı, sigorta memuru, şok
kazaen : kazara
kazai : yargısal
kazakça : türkî
kazalar : avarız
kazalı : sakıncalı, tehlikeli
kazanan : müktesib, müntefi
kazancı : ateşçi
kazançlı : ekonomik, iyi, kârlı, nafi
kazançsız : kârsız
kazandırmak : kurtarmak, vermek
kazanılmak : doğrulmak, gelmek
kazanım : müktesebat
kazanımlamak : hak etmek
kazanımlı : hak sahibi
kazanma : edinme, edinim, gazan, ihraz, iktisap, isabet, kesp
kazar : kirlenme, pislenme
kazara : yanlışlıkla, bilmeden, kazaen

Bazı KAZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kazağı :

TDK:
isim Kazımakta veya temizlemekte kullanılan demir araç

kazamat :
TDK:
isim, askerlik Obüslerden, bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper

kazıklanmak :
TDK:
1. nsz Bir malı değerinden çok pahalıya almak, alışverişte aldatılmak
2. Kazığa oturtulmak

KAZ ile başlayan İlçe isimleri

Kazan (Ankara)
Kazımkarabekir (Karaman)

Kelime Bulma Motoru