KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kir : leke, şaibe, çepel, kir pas, pasak, pislik
kiracı : müstecir
kirazelması : kırmızı
kirecimsi : kireçsi
kireç : mermer, tebeşir, harç, kavurucu, kils, kireç taşı, lök, sıva, silikatlamak
kireçlenme : artrit, kireçleşme
kireçlenmek : kireçleşmek
kireçtaşı : kalker
kiremit : acür, bindirme
kirez : kiraz
kirişlemek : kiriş
kirişler : kaba yapı, ortopedi
kirişli : ut
kirizma : kirizme
kirizme : kirizma
kirkitle : pekmez, çivirdik
kirlenirsin : çirkefe taş atma, üstüne sıçrar
kirlenme : kazar
kirlenmek : pislenmek, lekelenmek, barlanmak, batmak, mikroplanmak
kirletici : kızartıcı
kirletme : telvis
kirletmek : pisletmek, pislemek, namusuna, lekelemek, batırmak, becermek, bulamak, telvis etmek

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kiralı :

TDK:
sıfat Kiralanmış olan

kireçleşme :
TDK:
isim Kireçleşmek işi

kirkit :
TDK:
isim Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış dişli araç
"Kirkit, bıçak sesleri hep bir anda kesildi." - Ö. B. Uşaklı

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

Kelime Bulma Motoru