KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kir : leke, şaibe, çepel, kir pas, pasak, pislik
kiracı : müstecir
kiralama : isticar
kiralamak : isticar etmek
kirazelması : kırmızı
kirbit : kibrit
kirecimsi : kireçsi
kireçlenmek : kireçleşmek
kireçleşmek : kireçlenmek, kalkerleşmek
kireçsi : kirecimsi
kireçtaşı : kalker
kirez : kiraz
kirişleme : kılıçlama
kirişlemek : kiriş
kirişli : ut
kirizma : kirizme
kirizme : kirizma
kirlenmek : pislenmek, lekelenmek, barlanmak, batmak, mikroplanmak
kirlenmemiş : arı
kirletici : kızartıcı
kirletme : telvis
kirletmek : pisletmek, pislemek, namusuna, lekelemek, batırmak, becermek, bulamak, telvis etmek
kirli : leke, pis, murdar, mülevves, barlı, çepel, kıh, pasaklı, tahin rengi, temiz
kirloş : kirloz

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kirebolu :

TDK:
isim Arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde

kireç :
TDK:
1. isim Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
"Duvarlar kireç badanalı idi." - S. F. Abasıyanık
2. Kalsiyum hidroksit, Ca(OH)

kireçsiz :
TDK:
1. sıfat Birleşiminde kireç olmayan veya çok az olan
"Kireçsiz toprak."
2. Birleşiminde karbon tuzlarının oranı düşük olan (su)

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

Kelime Bulma Motoru