KİT ile biten kelimeler

Sonunda KİT harfleri bulunan 20 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Lanarkit, Muvakkit, Münekkit

7 Harfli Kelimeler

Malakit, Mutekit

6 Harfli Kelimeler

Berkit, Birkit, Kirkit, Tenkit, Trakit

5 Harfli Kelimeler

Çekit, Dikit, Likit, Nakit, Orkit, Rakit, Sakit, Tekit, Vakit

3 Harfli Kelimeler

Kit

Bazı KİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kirkit :

TDK:
isim Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış dişli araç
"Kirkit, bıçak sesleri hep bir anda kesildi." - Ö. B. Uşaklı

likit :
TDK:
1. sıfat, fizik Sıvı
"Likit gaz."
2. isim, ekonomi Nakit

sakit :
TDK:
sakıt

KİT ile biten İlçe isimleri

Kelkit (Gümüşhane)

KİT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Edebiyat Tarihi ve Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori - Yazar: Mehmet F. Köksal
Türk Tenkit Tarihi - Yazar: Alim Gür
Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Red Kit - İmparator - Sayı: 66 - Yazar: Eray Canberk

KİT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FELAK - 1, 2, 3, 4, 5: De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!.
LEYL - 1, 2, 3, 4: (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır.
NASR - 1, 2, 3: Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Kelime Bulma Motoru