KL ile başlayan kelimeler

Başında KL harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Klorürlendirmek, Klorürleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Klorürlendirme, Klorürleştirme

13 Harfli Kelimeler

Klasifikasyon

12 Harfli Kelimeler

Klasikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Klasikleşme, Klerikalizm, Klimatoloji, Klişeleşmek, Klorofilsiz, Klostrofobi

10 Harfli Kelimeler

Kleptomani, Klikleşmek, Klimatolog, Klinometre, Klişecilik, Klişeleşme, Klorhidrat, Klorhidrik, Klorlanmak, Klorometri, Kloroplast

9 Harfli Kelimeler

Klarnetçi, Klasiklik, Klavsenci, Kleptoman, Klikleşme, Klişehane, Klorlamak, Klorlanma, Kloroform, Klorölçer

8 Harfli Kelimeler

Klavyeli, Klitoris, Klorlama, Klorofil

7 Harfli Kelimeler

Klakson, Klarnet, Klasman, Klinker, Kliring, Klişeci

6 Harfli Kelimeler

Klasör, Klavuz, Klikçi, Klinik, Klorik, Klorlu, Kloroz, Klorun, Klorür, Klozet

5 Harfli Kelimeler

Klapa, Klape, Klima, Klips, Klişe

4 Harfli Kelimeler

Klan, Klik, Klip, Klor, Kloş, Klüz

Bazı KL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


klâkson : korna
klân : boy
klârnet : tahtadan, gırnata
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
klâsikleşmek : sanatçı
klâsman : bölümleme, sınıflama, tasnif
klâsör : sıralaç, musannif, cilbent
klavuz : kılavuz
klerikalizm : dinerkçilik
klik : hizip, bölek
klikleşme : hizipleşme
klikleşmek : hizipleşmek, bölekleşmek
klima : iklimleme cihazı
klimatolog : iklim bilimci
klinik : bakımevi
klinometre : eğimölçer
klitoris : bızır, dılak
klor : halojenlerden, cl, halojen
klorik : klorik asit
kloroform : renksiz
klorometri : klorölçer
kloroz : sarıcalık
klorun : klorür
klorür : klorun
klostrofobi : kapalı yer korkusu
klüz : kısık, kanyon

Bazı KL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


klâvsenci :

TDK:
klavsenci

klişehane :
TDK:
isim Klişe yapılan yer

klitoris :
TDK:
isim, anatomi Bızır

KL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anaokulu Dergisi 4. Klasör 37 - 48 Fasikül - Yazar: Kolektif
Anaokulu Dergisi 5. Klasör 49 - 60 Fasikül - Yazar: Kolektif
Anaokulu Dergisi 3. Klasör 25 - 36 Fasikül - Yazar: Kolektif
Anaokulu Dergisi 2. Klasör 13 - 24 Fasikül - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru