KL ile başlayan kelimeler

Başında KL harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Klorürlendirmek, Klorürleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Klorürlendirme, Klorürleştirme

13 Harfli Kelimeler

Klasifikasyon

12 Harfli Kelimeler

Klasikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Klasikleşme, Klerikalizm, Klimatoloji, Klişeleşmek, Klorofilsiz, Klostrofobi

10 Harfli Kelimeler

Kleptomani, Klikleşmek, Klimatolog, Klinometre, Klişecilik, Klişeleşme, Klorhidrat, Klorhidrik, Klorlanmak, Klorometri, Kloroplast

9 Harfli Kelimeler

Klarnetçi, Klasiklik, Klavsenci, Kleptoman, Klikleşme, Klişehane, Klorlamak, Klorlanma, Kloroform, Klorölçer

8 Harfli Kelimeler

Klavyeli, Klitoris, Klorlama, Klorofil

7 Harfli Kelimeler

Klakson, Klarnet, Klasman, Klinker, Kliring, Klişeci

6 Harfli Kelimeler

Klasör, Klavuz, Klikçi, Klinik, Klorik, Klorlu, Kloroz, Klorun, Klorür, Klozet

5 Harfli Kelimeler

Klapa, Klape, Klima, Klips, Klişe

4 Harfli Kelimeler

Klan, Klik, Klip, Klor, Kloş, Klüz

Bazı KL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


klâkson : korna
klân : boy
klârnet : tahtadan, gırnata
klârnetçi : gırnatacı
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
klâsikleşmek : sanatçı
klâsman : bölümleme, sınıflama, tasnif
klâsör : sıralaç, musannif, cilbent
klavuz : kılavuz
klerikalizm : dinerkçilik
klik : hizip, bölek
klikleşme : hizipleşme
klimatolog : iklim bilimci
klinik : bakımevi
klinometre : eğimölçer
klip : görümsetme, görüntüleme
kliring : takas
klişe : şekil, basmakalıp, kalıplaşmış
klişeleşmek : kalıplaşmak
klitoris : bızır, dılak
klor : halojenlerden, cl, halojen
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
kloroform : renksiz
klorometri : klorölçer
klorölçer : klorometri
klorun : klorür
klostrofobi : kapalı yer korkusu
klüz : kısık, kanyon

Bazı KL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


klârnetçi :

TDK:
klarnetçi

klima :
TDK:
isim Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı

klinik :
TDK:
1. isim, tıp (***) Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer
"Onu, anlamını yitiren kliniğe ayaklarının alışkanlığı götürüyordu." - T. Buğra
2. Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu
3. sıfat Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi)
"Klinik belirtiler çoğu kez bir hastalığın teşhisi için yetmeyebilir."

KL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kırılınca Klarnet - Yazar: Yağız Gönüler

Kelime Bulma Motoru