KL ile başlayan kelimeler

Başında KL harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Klorürlendirmek, Klorürleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Klorürlendirme, Klorürleştirme

13 Harfli Kelimeler

Klasifikasyon

12 Harfli Kelimeler

Klasikleşmek

11 Harfli Kelimeler

Klasikleşme, Klerikalizm, Klimatoloji, Klişeleşmek, Klorofilsiz, Klostrofobi

10 Harfli Kelimeler

Kleptomani, Klikleşmek, Klimatolog, Klinometre, Klişecilik, Klişeleşme, Klorhidrat, Klorhidrik, Klorlanmak, Klorometri, Kloroplast

9 Harfli Kelimeler

Klarnetçi, Klasiklik, Klavsenci, Kleptoman, Klikleşme, Klişehane, Klorlamak, Klorlanma, Kloroform, Klorölçer

8 Harfli Kelimeler

Klavyeli, Klitoris, Klorlama, Klorofil

7 Harfli Kelimeler

Klakson, Klarnet, Klasman, Klinker, Kliring, Klişeci

6 Harfli Kelimeler

Klasör, Klavuz, Klikçi, Klinik, Klorik, Klorlu, Kloroz, Klorun, Klorür, Klozet

5 Harfli Kelimeler

Klapa, Klape, Klima, Klips, Klişe

4 Harfli Kelimeler

Klan, Klik, Klip, Klor, Kloş, Klüz

Bazı KL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


klâkson : korna
klân : boy
klârnet : tahtadan, gırnata
klârnetçi : gırnatacı
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
klâsikleşmek : sanatçı
klâsman : bölümleme, sınıflama, tasnif
klâsör : sıralaç, musannif, cilbent
klavuz : kılavuz
klâvyeli : piyano
klerikalizm : dinerkçilik
klik : hizip, bölek
klikçi : hizipçi
klikleşme : hizipleşme
klimatolog : iklim bilimci
klimatoloji : iklim bilimi
klinik : bakımevi
klinometre : eğimölçer
klip : görümsetme, görüntüleme
kliring : takas
klişe : şekil, basmakalıp, kalıplaşmış
klorik : klorik asit
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
kloroform : renksiz
klorometri : klorölçer
kloroz : sarıcalık
klorölçer : klorometri
klorun : klorür
klüz : kısık, kanyon

Bazı KL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


klâkson :

TDK:
klakson

klân :
TDK:
klan

klimatoloji :
TDK:
isim İklim bilimi

Kelime Bulma Motoru