KOL ile başlayan kelimeler

Başında KOL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kolektifleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Koleksiyonculuk, Kolonileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırma, Kolektifleşme, Kollarıaçarak, Kolonyalanmak, Kolonyalanmış

12 Harfli Kelimeler

Koleksiyoncu, Koloniyalist, Kolonizasyon, Kolonyalamak, Kolonyalanma, Koltuklanmak

11 Harfli Kelimeler

Kolaylanmak, Kolaylaşmak, Kolektivist, Kolektivizm, Kolleksiyon, Kolonyalama, Kolonyalist, Kolorimetre, Kolorimetri, Koltukçuluk, Koltuklamak, Koltuklanma

10 Harfli Kelimeler

Kolalanmak, Kolalanmış, Kolalatmak, Kolancılık, Kolaycacık, Kolaycılık, Kolaylamak, Kolaylanma, Kolaylaşma, Kolaylıkla, Kolbaşılık, Koleksiyon, Kolesterin, Kolesterol, Kollenkima, Kolombiyum, Koltuklama

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Kolalamak, Kolalanma, Kolalatma, Kolalayış, Kolaylama, Kolaylığı, Koldaşlık, Kolemanit, Kolibasil, Kollanmak, Kollayıcı, Kolonyalı, Koloridye, Kolostrum, Koltukluk

8 Harfli Kelimeler

Kolağası, Kolalama, Kolaylık, Kolbastı, Kolculuk, Kolektif, Kolektör, Koleralı, Kollamak, Kollanma, Kollayan, Kollukçu, Kolodyum, Koloidal, Kolokyum, Kolonyal, Koltukçu, Koltuklu

7 Harfli Kelimeler

Kolaçan, Kolağzı, Kolancı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda, Kolbaşı, Koledok, Kolejli, Kolibri, Kollama, Kolofan, Kolonya, Kolordu, Kolpocu

6 Harfli Kelimeler

Kolacı, Kolalı, Kolcuk, Kolçak, Koldaş, Kolera, Kolhoz, Kollar, Kolluk, Koloit, Koloni, Kolsuz, Koltuk, Kolyoz

5 Harfli Kelimeler

Kolan, Kolay, Kolcu, Kolej, Kolik, Kolit, Kollu, Kolon, Kolpa, Kolun, Kolye, Kolza

4 Harfli Kelimeler

Kola, Koli, Kolu

3 Harfli Kelimeler

Kol

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kol : dizi, düzen, dana, dal, kısım, branş, karakol, devriye, ekip, grup, abdest, biye, cenah, ekstrafor, pervaz, posta, savurma, sektör, sim, sutaşı, şube, tik, trup, vurmak, yalın isim, yüzmek
kola : kolalama, kolagillerden, gömlek
kolalı : kolalanmış
kolayınıbulmak : fırsatınıdüşürmek
kolaylaştırmak : teshil etmek
kolaylaştırmalar : teshilat
kolbastı : hoptek, faroz
kolcuk : moment
koldaş : meslektaş
koleksiyoncu : derlemci
koleksiyonculuk : derlemcilik
kolektör : toplaç
kolesterin : kolesterol
kollarıaçarak : gerinmek
kolofan : saydam
koloidal : zamk
kolon : sütun, diksıra
koloni : sömürge, müstemleke
kolonileştirmek : sömürgeleştirmek
koloniyalist : sömürgeci

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kolayca :

TDK:
1. sıfat Oldukça kolay
2. zarf (kola yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden
"Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim." - R. H. Karay

kolbastı :
TDK:
1. isim, spor Güreşte ayağı kapılan güreşçinin, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumu
2. Doğu Karadeniz Bölgesi ne özgü, halka oyunlarından, hareketli, bireysel özellikleri öne çıkaran bir oyun türü

kolçak :
TDK:
1. isim Yalnız başparmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
2. Koltuk veya iskemlenin kol konacak parçası
"Pencerenin karşısında, kolçaklarından biri kopuk, sallanan iskemleye oturmuş, iki eliyle sağlam kolçağa sıkı sıkı sarılmıştı." - A. Kutlu
3. Ceket veya gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk
4. Kadınların dirseklerine kadar taktıkları basmadan yapılan süs eşyası
5. Kola geçirilen işaretli bağ, pazubent
"Kızılay kolçağı."
6. tarih Zırhın kola geçirilen parçası

Kelime Bulma Motoru