KOL ile başlayan kelimeler

Başında KOL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kolektifleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırmalar, Kolektifleştirme

15 Harfli Kelimeler

Koleksiyonculuk, Kolonileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kolaylaştırma, Kolektifleşme, Kollarıaçarak, Kolonyalanmak, Kolonyalanmış

12 Harfli Kelimeler

Koleksiyoncu, Koloniyalist, Kolonizasyon, Kolonyalamak, Kolonyalanma, Koltuklanmak

11 Harfli Kelimeler

Kolaylanmak, Kolaylaşmak, Kolektivist, Kolektivizm, Kolleksiyon, Kolonyalama, Kolonyalist, Kolorimetre, Kolorimetri, Koltukçuluk, Koltuklamak, Koltuklanma

10 Harfli Kelimeler

Kolalanmak, Kolalanmış, Kolalatmak, Kolancılık, Kolaycacık, Kolaycılık, Kolaylamak, Kolaylanma, Kolaylaşma, Kolaylıkla, Kolbaşılık, Koleksiyon, Kolesterin, Kolesterol, Kollenkima, Kolombiyum, Koltuklama

9 Harfli Kelimeler

Kolacılık, Kolalamak, Kolalanma, Kolalatma, Kolalayış, Kolaylama, Kolaylığı, Koldaşlık, Kolemanit, Kolibasil, Kollanmak, Kollayıcı, Kolonyalı, Koloridye, Kolostrum, Koltukluk

8 Harfli Kelimeler

Kolağası, Kolalama, Kolaylık, Kolbastı, Kolculuk, Kolektif, Kolektör, Koleralı, Kollamak, Kollanma, Kollayan, Kollukçu, Kolodyum, Koloidal, Kolokyum, Kolonyal, Koltukçu, Koltuklu

7 Harfli Kelimeler

Kolaçan, Kolağzı, Kolancı, Kolayca, Kolaycı, Kolayda, Kolbaşı, Koledok, Kolejli, Kolibri, Kollama, Kolofan, Kolonya, Kolordu, Kolpocu

6 Harfli Kelimeler

Kolacı, Kolalı, Kolcuk, Kolçak, Koldaş, Kolera, Kolhoz, Kollar, Kolluk, Koloit, Koloni, Kolsuz, Koltuk, Kolyoz

5 Harfli Kelimeler

Kolan, Kolay, Kolcu, Kolej, Kolik, Kolit, Kollu, Kolon, Kolpa, Kolun, Kolye, Kolza

4 Harfli Kelimeler

Kola, Koli, Kolu

3 Harfli Kelimeler

Kol

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kolalama : kola
kolalı : kolalanmış
kolancı : yedekçi
kolayınıbulmak : fırsatınıdüşürmek
kolaylaştırmak : teshil etmek
kolaylığı : tezlik fiili
kolaylıkla : kolayca, çarçabuk, ferah fahur, haydi haydi, olmuş armut gibi eline geçmek, rahat, rahat rahat, rahatlıkla, su içinde, şakır şakır, tez beri
kolbastı : hoptek, faroz
kolçak : pazubent, pazıbent
koldaş : meslektaş
koleksiyon : öğrenme, derlem, biriktiri, derme, kolleksiyon
kolektif : ortaklaşa
kolektivist : ortaklaşacı
kolektivizm : ortaklaşacılık
kolesterol : kolesterin
kollar : füru
kollarıaçarak : gerinmek
kollayıcı : koruyucu, küratör, gözetici
kollenkima : pek doku
kollu : hırka
kolluk : zabıta, manşet, polis
kollukçu : polis
kolon : sütun, diksıra
koloni : sömürge, müstemleke
kolonizasyon : sömürgeleştirme
kolonyalist : sömürgeci
kolorimetre : renkölçer
kolpocu : dalavereci

Bazı KOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kolaylaşma :

TDK:
isim Kolaylaşmak işi

kolaylaştırma :
TDK:
isim Kolaylaştırmak işi

kolektifleştirme :
TDK:
isim Ortaklaştırma

KOL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kolera Günlerinde Aşk - Yazar: Gabriel Garcia...

Kelime Bulma Motoru