KOM ile başlayan kelimeler

Başında KOM harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Komisyonculuk

12 Harfli Kelimeler

Komisyoncusu, Komplikasyon, Komünikasyon

11 Harfli Kelimeler

Kombinasyon, Komikleşmek, Komitacılık, Kompartıman, Kompilasyon, Kompostoluk, Kompozisyon, Komunistlik, Komutanlığı, Komünistlik

10 Harfli Kelimeler

Komanditer, Kombinezon, Komikleşme, Komiserlik, Komisyoncu, Kompetitif, Kompleksli, Kompostlar, Kompozitör, Komutanlık

9 Harfli Kelimeler

Komandite, Komedyacı, Kompliman, Komponent, Komprador, Kompresör, Komütatör

8 Harfli Kelimeler

Komandit, Kombiyum, Komedyen, Komiklik, Kominizm, Komisyon, Komitacı, Komondor, Kompetan, Kompleks, Komplike, Komplocu, Komposto, Komprime, Kompüter, Komşuluk, Komünist, Komünizm

7 Harfli Kelimeler

Komalık, Komando, Kombina, Komedya, Komiser, Komodin, Komodor, Kompoze, Kompres, Komutan

6 Harfli Kelimeler

Komedi, Komita, Komite, Kompas, Komple, Komplo, Komuta

5 Harfli Kelimeler

Komak, Komar, Kombi, Komik, Komot, Komşu, Komut

4 Harfli Kelimeler

Koma, Komi

3 Harfli Kelimeler

Kom

Bazı KOM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kom : ağıl, koy, çiftlik
komak : koymak
komando : baskın
kombi : doğalgaz tesisat teknisyeni
kombinasyon : birleştirme
komedi : güldürü, komedya, tiyatro
komedya : komedi
komedyacı : komedyen
komedyen : sözleri, komedyacı
komi : lokanta
komik : güldürücü, gülünç, gır gır, gırgır, ömür adam
komikleşme : gülünçleşme
komiklik : gülünçlük
kominizm : komünizm
komisyoncu : simsar, aracı, yüzdeci, kabzımal
komisyonculuk : simsarlık
komisyoncusu : çiçekçi esnafı
komite : encümen, komisyon, yarkurul
komondor : uzun, kalın, iri
komot : komodin
kompartıman : bölme
kompetitif : tekabetçi, rekabetçi
komplike : karışık, dolaşık, karmaşık
komplo : tuzak, gizdüzen, tertip
komponent : bileşen
kompostlar : organik gübre
komposto : hoşaf
kompoze : bütünleştirmek
kompozisyon : tahrir

Bazı KOM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


komikleşmek :

TDK:
nsz Gülünçleşmek, gülünç duruma gelmek
"Yukarıda yazdığım şeylerin bu karşılığı yeteri kadar verdiğini sansaydım, böyle komikleşmezdim karşınızda." - N. Hikmet

komiklik :
TDK:
1. isim Komik olma durumu
2. Güldürücü davranış

komple :
TDK:
1. sıfat Dolu
2. Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam
3. Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan
"Komple sofra takımı."
4. Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel
"O, eşi ender bulunur komple sanat insanlarından biriydi." - A. Boysan

KOM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Komik Kız - Yazar: Nick Hornby
Bizim Komşular Çok Komik - Yazar: Aysel Gürmen
Komik Şeyler Yazmak - Yazar: Deniz Kavukçuoğlu
Bizim Komşular Çok Komik - Yazar: Aysel Gürmen
Kompo Komik - Yazar: Adem Metan

Kelime Bulma Motoru