KONU ile başlayan kelimeler

Başında KONU harfleri bulunan 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Konumlandırmak, Konuşlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Konukseverlik, Konumlandırma, Konuşlandırma, Konuşturmamak

12 Harfli Kelimeler

Konuşulmamak, Konuşulmayan

11 Harfli Kelimeler

Konumlanmak, Konuşkanlık, Konuşlanmak, Konuşturmak, Konutlanmak

10 Harfli Kelimeler

Konukçuluk, Konuklamak, Konuksever, Konumlamak, Konumlanma, Konuşlanma, Konuşmalar, Konuşmalık, Konuşmamak, Konuşmayan, Konuşturma, Konuşulmak, Konuşumluk

9 Harfli Kelimeler

Konuklama, Konumlama, Konusunda, Konuşacak, Konuşmacı, Konuşmada, Konuşmama, Konuşmayı, Konuşulan, Konuşulma

8 Harfli Kelimeler

Konukevi, Konukluk, Konulmak, Konuşkan, Konuşmak, Konuşucu

7 Harfli Kelimeler

Konukçu, Konulma, Konusuz, Konuşan, Konuşma

6 Harfli Kelimeler

Konuda, Konulu, Konusu, Konuşu, Konuya, Konuyu

5 Harfli Kelimeler

Konuk, Konum, Konur, Konuş, Konut

4 Harfli Kelimeler

Konu

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


konu : konuşmada, yazıda, mevzu, bahis, ayur, bap, buluş, destan, divan edebiyatı, dizin, husus, içindekiler, iş, lâf, nokta, sayfa, sermaye, süje, yeğlemek
konuda : zeminde
konuk : misafir, mihman, adam, cici, elgin, misafir umduğunu değil bulduğunu yer, misafirin umduğu ev sahibine iki övün ol, ülüş, yavçın, yelkin
konukçuluk : mihmandarlık
konukluk : misafirlik
konuksever : misafirperver, mükrim, kapısı açık, yolbak
konukseverlik : misafirperverlik
konulma : vaz, vazı
konulmak : vazetmek, vazolunmak
konulu : mevzulu
konum : pozisyon, durum, yer, vaziyet, harita teknikeri, jeodezi ve fotogrametri mühendisi, konuş
konumlanmak : yerleşmek

Bazı KONU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


konum :

TDK:
1. isim Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
"İnsanın tabii konumunu en uygun biçim içinde devam ettirme tavrı medeni bir yaşayış tuzağına düşmeden de gösterilebilir." - İ. Özel
2. coğrafya Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş
3. coğrafya Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü

konuşkanlık :
TDK:
isim Konuşkan olma durumu

konuşu :
TDK:
isim Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Konuksever Aziz Julien Söylencesi - Yazar: Gustave Flaubert
Aşık Mevlüt İhsan'nın Aşk Konulu Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma - Yazar: Işın Altun
Klasik Türk Edebiyatında Hz. Peygamber Konulu Türler ve Su Kasidesi Şerhi - Yazar: Mustafa Güneş

KONU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 20: Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik.
MUHAMMED - 30: Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir.

Kelime Bulma Motoru