KRE ile başlayan kelimeler

Başında KRE harfleri bulunan 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kredilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Kredilendirme

11 Harfli Kelimeler

Krematoryum

10 Harfli Kelimeler

Kredilemek

9 Harfli Kelimeler

Kredileme, Kremlemek, Krepdöşin, Krepsaten, Kretenizm

8 Harfli Kelimeler

Kreasyon, Kremasız, Kremleme, Kreşendo

7 Harfli Kelimeler

Kreatif, Kreatör, Kremalı, Kreozot, Kreplin, Kretase

6 Harfli Kelimeler

Krepon, Kreten, Kreton, Krezol

5 Harfli Kelimeler

Kredi, Krema

4 Harfli Kelimeler

Krem, Krep, Kreş

Bazı KRE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kredi :

TDK:
1. isim, ekonomi Borç ödemede güvenilir olma durumu
"Piyasada kredisi var."
2. ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para
"Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir." - A. İlhan
3. Güven, saygınlık, itibar
4. eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim

kremalı :
TDK:
sıfat Kreması olan
"Kremalı pasta."

kremlemek :
TDK:
-i Krem sürmek

KRE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kazım Taşkent, Yapı Kredi ve Kültür Sanat - Yazar: Hasan Ersel

Kelime Bulma Motoru