KUŞ ile başlayan kelimeler

Başında KUŞ harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kuşkulandırmak

13 Harfli Kelimeler

Kuşkulandırma

11 Harfli Kelimeler

Kuşkulanmak

10 Harfli Kelimeler

Kuşaklamak, Kuşanılmak, Kuşatılmak, Kuşatılmış, Kuşatmadan, Kuşkuculuk, Kuşkulanma

9 Harfli Kelimeler

Kuşaklama, Kuşanılma, Kuşatılma, Kuşbaşılı, Kuşçubaşı, Kuşekmeği, Kuşkanadı, Kuşkirazı, Kuşkonmaz, Kuşlokumu, Kuşpalazı

8 Harfli Kelimeler

Kuşaklar, Kuşaksız, Kuşanmak, Kuşatmak, Kuşatmış, Kuşburnu, Kuşçuluk, Kuşetsiz, Kuşkular, Kuşkusuz

7 Harfli Kelimeler

Kuşaklı, Kuşamlı, Kuşanır, Kuşanış, Kuşanma, Kuşantı, Kuşatan, Kuşatış, Kuşatma, Kuşbaşı, Kuşdili, Kuşetli, Kuşgana, Kuşgömü, Kuşgözü, Kuşhane, Kuşkucu, Kuşkulu, Kuşyemi

6 Harfli Kelimeler

Kuşane, Kuşbaz, Kuşlak, Kuşluk, Kuşmar

5 Harfli Kelimeler

Kuşak, Kuşam, Kuşçu, Kuşet, Kuşku

4 Harfli Kelimeler

Kuşe

3 Harfli Kelimeler

Kuş

Bazı KUŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kuş : akciğerli, gagalı, sini
kuşak : göbek, nesil, batın, belbağı, belcek, jenerasyon, küre kuşağı
kuşaklar : ahlâf, torunlar
kuşam : giyim kuşam, giyinme, donak, donat
kuşanmak : kılıç, giyinmek, asmak, takmak
kuşantı : giyecek
kuşatılmış : çevrili, mahsur, muhat
kuşatmadan : çemberi yarmak
kuşatmak : çevrelemek, çevirmek, kaplamak, abluka etmek, ablukaya almak, etrafını almak, etrafınıalmak, ihada, ihata etmek, muhasara etmek, ortaya almak, sarmak
kuşe : kuşe kâğıdı
kuşekmeği : turpgillerden, çobandağarcığı
kuşgana : kap
kuşgözü : ev
kuşkirazı : ılgıncar
kuşkonmaz : zambakgillerden, asparagas
kuşku : işkil, şüphe, kuruntu, acaba, küşüm

Bazı KUŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kuşak :

TDK:
1. isim Bele sarılan uzun ve enli kumaş
"Emin olmak için kuşağından bir ayna çıkarıp camı bile çizdi." - İ. O. Anar
2. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ
3. teknoloji Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri
4. gök bilimi Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge
"İklim kuşakları. Zaman kuşakları."
5. coğrafya Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı
"Isı kuşak."
6. felsefe Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu
"Daha çok yeni kuşak şairlerin ürünlerine yer veriyoruz." - A. Ümit
7. matematik Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm
8. sinema, TV (***) Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler
9. TV (***) Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi
"Çizgi film kuşağı."
10. toplum bilimi Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon
"Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir." - F. R. Atay

kuşaksız :
TDK:
sıfat Kuşağı olmayan

kuşantı :
TDK:
isim Giyecek, kuşanılacak şey

KUŞ ile başlayan İlçe isimleri

Kuşadası (Aydın)

KUŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuşatılmış Yaşamlar - Yazar: Michel Houellebecq

Kelime Bulma Motoru