KUL ile başlayan kelimeler

Başında KUL harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kullanılmamak, Kullanılmamış, Kullanılmayan, Kullanımbilim

12 Harfli Kelimeler

Kulakkepçesi, Kulamparalık, Kullandırmak, Kullanıcının, Kullanılamaz, Kullanılması, Kullanılmaya

11 Harfli Kelimeler

Kulağakaçan, Kulakdavulu, Kulakdemiri, Kullandırma, Kullanılmak, Kullanılmaz, Kullanılmış, Kullanışsız, Kuluçkahane

10 Harfli Kelimeler

Kulaçlamak, Kulaçlayış, Kullanarak, Kullanılan, Kullanılma, Kullanışlı, Kuluçkalık, Kulunlamak, Kulüpçülük

9 Harfli Kelimeler

Kulaçlama, Kulakzarı, Kulampara, Kullanımı, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama

8 Harfli Kelimeler

Kulakçık, Kulaklık, Kulaksız, Kulaktan, Kullanım, Kullanış, Kullanma, Kullaşma, Kullukçu, Kulunluk

7 Harfli Kelimeler

Kulacık, Kulağın, Kulakçı, Kulaklı, Kuloğlu, Kulpsuz, Kuluçka, Kulunuz, Kulüpçü

6 Harfli Kelimeler

Kulağa, Kullan, Kullap, Kullar, Kulluk, Kulplu, Kulunç, Kulübe, Kulübü, Kulvar, Kulyuç

5 Harfli Kelimeler

Kulaç, Kulak, Kulis, Kulub, Kulun, Kulüp

4 Harfli Kelimeler

Kula, Kule, Kulp

3 Harfli Kelimeler

Kul

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kul : köle, karavaş, abd, bende, çaker, torum
kulacık : kulakçık
kulağa : tıngı
kulakçık : kulacık, dikensi, stipul
kulakdavulu : kulakzarı
kulakkepçesi : kulağın
kulaklı : kazan, yaprak
kulaklık : radyo
kulaktan : dinleyerek
kulampara : oğlancı, lûtî
kulamparalık : oğlancılık
kule : cihannüma, çan kulesi, saat kulesi
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
kullanılmak : sahneye çıkmak, yemek, yüzü yazılı kalmak
kullanılmamak : ortadan kaybolmak, ölmek
kullanılmamış : bakir
kullanılmaya : özdek
kullanılmayan : metrûk
kullanılmaz : battal
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
kullanım : kullanma, yararlanma, tasarruf, tarifelendirme, tıp elektroniği teknisyeni
kullanımbilim : edimbilim
kullanımı : nükleer güç mühendisi
kullanışlı : pratik
kullanmak : çalıştırmak, işletmek, değerlendirmek, giymek, takmak

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kullanmak :

TDK:
1. -i Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
"Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?" - H. C. Yalçın
2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
"Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız." - H. E. Adıvar
3. İşletmek, değerlendirmek
"Parasını ticarette kullanmak."
4. nsz Giymek, takmak
"Hiç yağmurluk kullanmazdı."
5. nsz Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek
6. nsz Kelimeyi yazmak, söylemek
"Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir." - A. Ş. Hisar
7. Harcamak, sarf etmek
"Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı." - P. Safa
8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek
"Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!" - A. İlhan
9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek
"Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir." - B. Felek
10. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek

kulplu :
TDK:
1. sıfat Kulpu olan, kulpu bulunan
"Kulplu bardak.""Kulplu altın."

KUL ile başlayan İlçe isimleri

Kulp (Diyarbakır)
Kulu (Konya)
Kuluncak (Malatya)
Kula (Manisa)

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kulaktan Kulağa Dilden Dile Öyküler - Yazar: Cengiz Yakıncı
Kulak Misafiri - Yazar: Serap Gökalp

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 79: Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz.

Kelime Bulma Motoru