Lİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Liberalleşmek, Limonatacılık, Lisanımünasip, Liyakatsizlik

12 Harfli Kelimeler

Liberalleşme, Lifleştirmek, Litografyacı

11 Harfli Kelimeler

Lifleştirme, Lingirdemek

10 Harfli Kelimeler

Liberalizm, Liberallik, Liberasyon, Likidasyon, Limanlamak, Limonatacı, Limonlamak, Li­sanları, Lisansiyer, Lisansüstü, Listelemek, Litografya, Liyakatsiz

9 Harfli Kelimeler

Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli

8 Harfli Kelimeler

Libretto, Liderlik, Liflemek, Liflenme, Lifleşme, Likeness, Likidite, Limanlık, Limitsiz, Limonata, Limonluk, Linolyum, Lisanslı, Litoloji, Litosfer, Litrelik, Litvanya, Lityumlu

7 Harfli Kelimeler

Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom

6 Harfli Kelimeler

Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum

5 Harfli Kelimeler

Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz

4 Harfli Kelimeler

Liet, Lift, Liga, Lika, Lime, Linç, Link, Lira, Lise, Liva

3 Harfli Kelimeler

Lif, Lig, Lik, Lir

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


libido : sevgeç
libya : dinar, kuzey afrika
liderlik : önderlik
liet : şarkı
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal
likaba : çobanüzümü, keçi yemişi, yaban mersini
likeness : özdeşme
lilyana : zambak
limbo : ırmaklarda
limitsiz : sınırsız
limnoloji : göl bilimi
limonata : su
limonluk : ser, sera, merdiven, 20, tavhane, limon bahçesi
linç : taş
lingirdemek : sallanmak
linyit : briket, karbon
liralık : lira
lirik : coşkun
li­sânları : diller, lehçeleri
lisansüstü : gyte
lise : mülkiye idadîsi
liste : dizin, dizelge, cetvel
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
litoloji : taş bilimi
livar : saz, kafes
liyazon : alâka, bağlantı, irtibat, münasebet, liyezon

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


likör :

TDK:
isim Meyve veya bazı bitkiler ile alkol, esans karışımından yapılan şekerli içki
"Bu likör vakitsiz amma şişeleri açmış bulunduk." - P. Safa

limit :
TDK:
isim Sınır

limonlu :
TDK:
sıfat İçine limon sıkılmış veya limon doğranmış
"Limonlu çay."

Lİ ile başlayan İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)

Lİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt:9 Sayı:18 - Yazar: Kolektif
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt:10 Sayı:19-20 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru