LİF ile biten kelimeler

Sonunda LİF harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Hiyeroglif

8 Harfli Kelimeler

Muhtelif

7 Harfli Kelimeler

Lamelif, Muhalif, Müellif

6 Harfli Kelimeler

Maalif, Tahlif, Teklif

5 Harfli Kelimeler

Telif

4 Harfli Kelimeler

Elif

3 Harfli Kelimeler

Lif

Bazı LİF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


elif :

TDK:
isim Arap alfabesinin ilk harfinin adı

müellif :
TDK:
isim Yazar
"Müellif böylece kendisinden beklenen vazifeyi hakkıyla ve pek mükemmel olarak başarmıştır." - A. H. Çelebi

tahlif :
TDK:
isim Ant içirme, yemin ettirme

LİF ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Muhtelif Evhamlar Kitabı - Yazar: Ömür İklim Demir
Muhtelif Lüks Bisküit - Yazar: Murat Işık
Bir Elif Miktarı Aşk - Yazar: Recep Karaaslan
Hiyeroglif Masallar - Yazar: Horace Walpole
Sıradışı Bir Muhalif Rıza Nur - Yazar: Fahri Maden
Aşkın Elif Hali - Yazar: Ahmet Rıza Korkut
Muhalif Aydın - Yazar: Ülkü Ayşe

LİF ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 72: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.
NİSA - 90: Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak (istemediklerin) den yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları başınıza belâ ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size, onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir.
NİSA - 91: Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar (daldırılırlar). Eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik.

Kelime Bulma Motoru