LİT ile biten kelimeler

Sonunda LİT harfleri bulunan 35 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Elektrolit, Kozmopolit, Metropolit, Mütevellit

9 Harfli Kelimeler

Ansefalit

8 Harfli Kelimeler

Granülit, Konsolit, Krizalit, Krizolit, Mikrolit, Muhtelit, Mücellit, Statolit, Tremolit

7 Harfli Kelimeler

Bakalit, Fonolit, Galalit, Kazolit, Oksilit, Pizolit, Riyolit

6 Harfli Kelimeler

Mevlit, Otolit, Ovolit, Ozalit, Perlit, Taklit, Tevlit

5 Harfli Kelimeler

Belit, Bilit, Kilit, Kolit, Pelit

4 Harfli Kelimeler

Elit, Flit

Bazı LİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


granülit :

TDK:
isim, jeoloji Kuvars, feldspat, granit, Moskof camı vb. maddelerden birleşmiş billur kayağan taş kütlesi

ozalit :
TDK:
isim Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kâğıt üzerine, kalıptan çekilmiş resim kopyası

tevlit :
TDK:
1. isim Doğurma, doğurtma
2. Sebep olma, oluşturma

LİT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Pelit Ağacı - Yazar: Mehmet Ayten

Kelime Bulma Motoru