MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mün : çorba
münacat : yakarış, yakarma, yalvarma
münafık : arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit, ara bozucu
münakaşa : tartışma, eksiltme, münazaa
münakkah : ayıklanmış, temizlenmiş
münasebat : ilgiler, münasebetler, yakınlıklar, ilişkiler
münasebe : benzeme
münasebetsizlik : saygısızlık
münasip : uygun, yerinde, beğenilen, geray, şaygan, tekinik, yaraşur, yaraylı
münasiptir : yeridir
münavebeten : nöbetleşe
münazi : kavgacı
münbais : gönderilmiş, gönderilen
münbasıt : yayılan, acılan, genişleyen, şen
münbasit : yaygın, genişleyen
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
mündefi : defedilmiş
mündemiç : bulunan, içkin
münderic : dercolunmuş
münderis : silinmiş
münebbih : uyarıcı, uyaran
münebbihler : munebbihat

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münferiden :

TDK:
zarf Tek başına

münkir :
TDK:
1. sıfat İnkâr eden, kabul etmeyen
2. Tanrı nın varlığına inanmayan, Tanrı nın varlığını inkâr eden (kimse)

MÜN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müntehir Aşklar - Yazar: A. Galip

Kelime Bulma Motoru