MI ile başlayan kelimeler

Başında MI harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mıknatıslanmak

13 Harfli Kelimeler

Mıknatıslamak, Mıknatıslanma, Mıncıklayarak

12 Harfli Kelimeler

Mıknatısiyet, Mıknatıslama, Mıncıklanmak, Mırıldanarak, Mızmızlanmak

11 Harfli Kelimeler

Mıhsıçtılık, Mıknatıslık, Mıknatıssal, Mıncıklamak, Mıncıklanma, Mırıldanmak, Mıymıntılık, Mızıklanmak, Mızıldanmak, Mızırdanmak, Mızmızlanma

10 Harfli Kelimeler

Mıknatıslı, Mıncıklama, Mıntıkalar, Mırıldamak, Mırıldanış, Mırıldanma, Mışıldamak, Mızıkçılık, Mızıklanma, Mızıldanma, Mızırdanma

9 Harfli Kelimeler

Mıhlanmak, Mıhlanmış, Mıhlayıcı, Mıknatısi, Mırıldama, Mışıldama, Mızmızlık, Mızraksız

8 Harfli Kelimeler

Mıgırlık, Mıhlamak, Mıhlanma, Mıhsıçtı, Mıknatıs, Mıncırık, Mırlamak, Mırlanan, Mırmırık, Mısırlık, Mıymıntı, Mızganma, Mızıkacı, Mızıkalı, Mızmızca, Mızraklı, Mızraksı, Mızraplı

7 Harfli Kelimeler

Mıcırık, Mıhlama, Mıntıka, Mırıltı, Mırlama, Mısırcı, Mısırlı, Mıskala, Mıstara, Mızıkçı, Mızımak

6 Harfli Kelimeler

Mıklep, Mırmır, Mırnav, Mırtıp, Mısdak, Mıskal, Mısmıl, Mıstar, Mışmış, Mızıka, Mızıma, Mızmız, Mızrak, Mızrap

5 Harfli Kelimeler

Mıcır, Mıgri, Mıhlı, Mıhta, Mırra, Mısır, Mısra

3 Harfli Kelimeler

Mıh

Bazı MI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mıcır : mucur
mıcırık : beceriksiz, sünepe
mıhlayıcı : altın
mıhsıçtılık : cimrilik
mıhta : muhtar
mıknatısî : manyetik
mıknatıslık : mıknatısiyet
mıknatıssal : manyetik
mırıldanarak : mırıl mırıl
mırlanan : mırmırık
mırmır : yüzgeçsiz
mırmırık : mırlanan
mıskal : musikar
mısmıl : temiz
mısra : dize
mıstar : mastar
mıymıntı : miskin, sümsük
mızganma : hypnagogic
mızıkacı : bandocu
mızıkçı : ordubozan, oyunbozan
mızıkçılık : ordubozanlık, oyunbozanlık
mızıklanmak : mızıkçılık etmek
mızıldanmak : mızıldanmak, sızıldanmak
mızırdanmak : sızıldanmak, homurdanmak
mızmız : limoni tabiatlı, müzebzeb, sinameki, sinameki gibi, vayvaycı
mızrak : cıda, kargı, artuç, cıdak, rumh, rümh, sinan
mızrap : tezene, kemik, çalgıç, pena

Bazı MI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mıh :

TDK:
1. isim Çivi
2. Büyük çivi

mıhlanmak :
TDK:
1. nsz Mıhlama işine konu olmak veya mıhlama işi yapılmak, çivilenmek
"Mukavva yahut kontrplak mıhlanmıştı cam yerine." - Ç. Altan
2. Olduğu yerde kalıp bir yere kıpırdayamaz olmak
"Peşinden koşmak istedi. Fakat vücudu sallandı ve bir adım atamadı, mıhlandı." - P. Safa

mırlamak :
TDK:
nsz Kedi "mır mır" diye ses çıkarmak

Kelime Bulma Motoru