MAHV ile başlayan kelimeler

Başında MAHV harfleri bulunan 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Mahvetmek, Mahviyyet, Mahvolmak, Mahvolmuş

8 Harfli Kelimeler

Mahveden, Mahvetme, Mahviyet, Mahvolma

4 Harfli Kelimeler

Mahv

Bazı MAHV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mahvetmek :

TDK:
1. -i Yok etmek
2. Bozup işe yaramaz duruma getirmek
"Kuraklık ekinleri mahvetti."
3. Onmaz duruma getirmek
"Beni bu güzel havalar mahvetti / Böyle havada istifa ettim / Evkaftaki memuriyetimden" - O. V. Kanık
4. Boşa gitmesine sebep olmak, heba etmek
"Ufak bir dikkatsizlik bütün emeklerimi mahvetti."

mahviyet :
TDK:
isim Alçak gönüllülük
"Mahviyet ve tevazu ile beraber vakar ve zarafet bu sohbetlerde en çok dikkat edilecek şeylerdendi." - A. H. Çelebi

mahvolmak :
TDK:
1. nsz Yok olmak
"Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk." - O. S. Orhon
2. Bozulup yararsız duruma gelmek
3. Onulmaz duruma gelmek
4. Boşa gitmek, heba olmak

Kelime Bulma Motoru