MAS ile başlayan kelimeler

Başında MAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Maslahatgüzarlık

14 Harfli Kelimeler

Masallaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Maskaralanmak, Maskaralaşmak, Maslahatgüzar, Masraflıolmak

12 Harfli Kelimeler

Maskaralanma, Maskaralaşma, Mastürbasyon

11 Harfli Kelimeler

Maskelenmek, Maskelenmiş, Mastıçiçeği

10 Harfli Kelimeler

Masajlamak, Masatenisi, Maskaralık, Maskelemek, Maskelenme, Masumlukla

9 Harfli Kelimeler

Masajlama, Masalımsı, Maskanyin, Maskaraca, Maskarata, Maskeleme, Masraflar, Masrafsız, Massetmek, Masumiyet, Masuniyet

8 Harfli Kelimeler

Masarika, Masatopu, Maskarat, Maskesiz, Maskulen, Maslahat, Masonluk, Masraflı, Massetme, Masumane, Masumluk

7 Harfli Kelimeler

Masajcı, Masalcı, Masalsı, Masarif, Maskara, Maskeli, Masmavi, Masnuat, Mastaba, Mastara, Mastika, Masturi, Masumca

6 Harfli Kelimeler

Masada, Masaif, Masara, Masiko, Maskot, Maslak, Maslup, Masraf, Masruf, Mastar, Master, Mastor, Mastur, Masume, Masura

5 Harfli Kelimeler

Masaj, Masal, Masat, Masif, Maske, Masnu, Mason, Masör, Masöz, Mastı, Masum, Masun

4 Harfli Kelimeler

Masa, Mask

3 Harfli Kelimeler

Mas

Bazı MAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


masa : dairelerde, iflâs masası, çekme, çekmece, kapsül, ölüdoğa, pabuç, sofra
masaif : sayfiyeler
masaj : ovuşturma, elektrik, ovum, ovma, güzellik uzmanı
masalımsı : masalsı
masalsı : masalımsı
masara : küçük
masatopu : masatenisi
mask : yüz kalıbı
maskaralanmak : şerefsiz
maskaralık : eğlendirici, soytarılık, şerefsizce, rezalet, kepazelik, palyaçoluk
maskarata : maskarat
maske : kumaş, davranış, peçe, radyoterapist
maskelenmiş : kamufle, maskeli
maskeli : maskelenmiş
maskot : uğur, uğurluk
maskulen : erkeksi
maslahat : iş, mesele, iş], [[mesele
maslahatgüzar : yapan, işgüder
maslahatgüzarlık : işgüderlik
masnu : uydurma, düzme, sahte, yapma, düzmece
mason : farmason

Bazı MAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


masmavi :

TDK:
sıfat Her yanı mavi, gömgök
"Gökyüzü mavi, masmaviydi / Güneş gittikçe ısıtıyordu" - O. V. Kanık

masruf :
TDK:
sıfat Sarf edilmiş, harcanmış

mastur :
TDK:
sıfat Mastor

MAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Atlantis'in Maskesiz Yüzü - Yazar: Alyssa Day
Mastürbasyon İlmi Üzerine - Yazar: Mark Twain
Maslup Abdülkadir Bey - Bir İttihatçının Biyografisi - Yazar: M. Necat Özgür
Eşsiz Hazlar: Mastürbasyon Külliyatı - Yazar: Harry Mathews

Kelime Bulma Motoru