MCİ ile biten kelimeler

Sonunda MCİ harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Sindirimbilimci

13 Harfli Kelimeler

Deprembilimci, Sıkıdenetimci, Yıldızbilimci

12 Harfli Kelimeler

Belirlenimci, Budunbetimci, Denizbilimci, Dirimbilimci, Gövdebilimci, Tanrıbilimci, Tarımbilimci, Tasarçizimci

11 Harfli Kelimeler

Değişinimci, Eleştirimci, Giziletimci

10 Harfli Kelimeler

Dilbilimci, Seğirdimci, Yerbetimci

9 Harfli Kelimeler

Bilişimci, Birikimci, Bitirimci, Denetimci, Deneyimci, Getirimci, Girişimci, İzlenimci

8 Harfli Kelimeler

Derlemci, Devrimci, Eğitimci, Eskrimci, Gözlemci, Takdimci, Turizmci

7 Harfli Kelimeler

Bademci, Bezemci, Biçimci, Bilimci, Çekimci, Çizimci, Döşemci, Evrimci, Eylemci, Gezimci, Gizemci, İşlemci, İzlemci, Kesimci, Kilimci, Lehimci, Polimci, Resimci, Talimci, Tecimci

6 Harfli Kelimeler

Ademci, Edimci, Filmci, İlimci

5 Harfli Kelimeler

Yemci

Bazı MCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


belirlenimci : gerekirci, determinist
bezemci : dekoratör
biçimci : tutum, şekilci, formaliteci, formalist
bilimci : bilgin
budunbetimci : etnograf
çekimci : yapımcı, kameraman
değişinimci : mutasyonist
denizbilimci : oşinograf
deprembilimci : sismolog
derlemci : koleksiyoncu
devrimci : ihtilâlci, inkılapçı
dilbilimci : lengüist
dirimbilimci : biyolog
döşemci : döşeyici, tesisatçı
edimci : fail
eğitimci : terbiyeci, pedagog, tıbbi teknolog
eskrimci : kılıç oyuncusu
filmci : sinemacı
gezimci : aristotelesçi
girişimci : müteşebbis, ticaret
gövdebilimci : anatomici
gözlemci : müşahit, dikkatle, gözleyici, rasatçı, rasıt
ilimci : bilgin, alim, ilimcilik, siyantist
izlemci : takipçi
izlenimci : empresyonist
kesimci : kesenekçi, mültezim
polimci : dalavereci, hilekâr
resimci : fotoğrafçı, nakkaş
sindirimbilimci : gastroentrolog
takdimci : tanıtmacı

Bazı MCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eylemci :

TDK:
isim Düşüncesini eylemleri ile gerçekleştirmeye çalışan kimse
"Belki de bize karşı duyduğu öfke sürüklemişti onu eylemcilerin arasına." - A. Ümit

kilimci :
TDK:
isim Kilim dokuyan veya satan kimse

lehimci :
TDK:
isim Lehim yapan kimse

Kelime Bulma Motoru