MEC ile başlayan kelimeler

Başında MEC harfleri bulunan 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Mecazimürsel

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık

10 Harfli Kelimeler

Mecburiyet

9 Harfli Kelimeler

Meclisara, Mecnunane, Mecusilik

8 Harfli Kelimeler

Mecalsiz, Mecburen, Meccanen, Mecidiye, Mecmuacı, Mecnunca

7 Harfli Kelimeler

Mecazen, Mecazlı, Mecburi, Mecelle, Mecidit

6 Harfli Kelimeler

Mecaat, Mecbur, Meccan, Mecdud, Mechud, Meclis, Meclup, Meclüp, Mecmua, Mecmuu, Mecnun, Mecruh, Meczup

5 Harfli Kelimeler

Mecal, Mecaz, Mecid, Mecla, Mecma, Mecmu, Mecra, Mecur, Mecus

4 Harfli Kelimeler

Mecd

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mecal :

TDK:
isim Güç, kuvvet, derman, takat
"Sesini çıkarmak, bağırmak istiyor, mecal bulamıyordu." - P. Safa

mecnunane :
TDK:
1. sıfat Çılgın gibi, çılgınca olan
"O anda zihnimden mecnunane bir fikir geçiverdi." - S. F. Abasıyanık
2. zarf Mecnunca

mecnunca :
TDK:
zarf Çılgın bir biçimde, delice, deli gibi, mecnuncasına, mecnunane
"Şehriban a hayran, meftun, mecnunca bağlı idim." - R. H. Karay

MEC ile başlayan İlçe isimleri

Mecitözü (Çorum)

MEC ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mecburi Hizmet De Bir Gün Bitecekti - Yazar: Anat Galip
Meczup ve Allah - Yazar: Ufuk Necat Taşçı
Mecburi İstikamet - Yazar: Nurdan Beşergil

MEC ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 115: (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
BAKARA - 173: Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.
İNŞİKAK - 3, 4, 5: Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

Kelime Bulma Motoru