MEC ile başlayan kelimeler

Başında MEC harfleri bulunan 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Mecazimürsel

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık

10 Harfli Kelimeler

Mecburiyet

9 Harfli Kelimeler

Meclisara, Mecnunane, Mecusilik

8 Harfli Kelimeler

Mecalsiz, Mecburen, Meccanen, Mecidiye, Mecmuacı, Mecnunca

7 Harfli Kelimeler

Mecazen, Mecazlı, Mecburi, Mecelle, Mecidit

6 Harfli Kelimeler

Mecaat, Mecbur, Meccan, Mecdud, Mechud, Meclis, Meclup, Meclüp, Mecmua, Mecmuu, Mecnun, Mecruh, Meczup

5 Harfli Kelimeler

Mecal, Mecaz, Mecid, Mecla, Mecma, Mecmu, Mecra, Mecur, Mecus

4 Harfli Kelimeler

Mecd

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mecazlı :

TDK:
sıfat Gerçek anlamından saptırılarak benzetmeli olarak kullanılmış (söz)

mecbur :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan
"Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz." - R. E. Ünaydın
2. Bağlı, düşkün, tutkun

Mecus :
TDK:
özel, isim, din b. (***) Ateşe tapanların bağlı oldukları din

MEC ile başlayan İlçe isimleri

Mecitözü (Çorum)

MEC ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 73: Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler.

Kelime Bulma Motoru