MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menafi : yararlar, faydalar
menakıp : menkıbeler
menâm : döşek, yadak
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menemen : yumurta
menengiç : çitlembik, melengiç, çıtlık
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menent : benzer, eş
menepoz : menopoz
menetmek : yasaklamak
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menfaatçı : adem-i nef'i, zübük
menfaatçi : çıkarcı, menfaattar
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfaatperver : çıkarcı
menfaattar : menfaatçi
menfez : delik, açma
mengene : pres, onarma, işleme, sıkmaç
menguş : küpe
menhus : uğursuz, kutsuz
meni : atmık, sperma, sperm, er suyu, döl

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


menafi :

TDK:
isim Yararlar, faydalar

menetmek :
TDK:
1. -i Yasaklamak
"Bildiğim bir şey varsa o da patronun odanızdan dışarıya çıkmayı size menettiğidir." - S. F. Abasıyanık
2. Engel olmak

menevişlenmek :
TDK:
nsz Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşmak, harelenmek

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

Kelime Bulma Motoru