MEV ile başlayan kelimeler

Başında MEV harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Mevhibeiilahiye, Mevzuubahsetmek

14 Harfli Kelimeler

Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme

11 Harfli Kelimeler

Mevlevihane, Mevzilenmek, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Mevcudiyet, Mevkufhane, Mevkufiyet, Mevlevilik, Mevzilenme

9 Harfli Kelimeler

Mevcutsuz, Mevlithan, Mevsimlik, Mevsimsel, Mevsimsiz

8 Harfli Kelimeler

Mevcudat, Mevcutlu, Mevkidaş, Mevkufen, Mevsimli, Mevzusuz

7 Harfli Kelimeler

Mevahib, Mevduat, Mevhibe, Mevkute, Mevlana, Mevlevi, Mevsimi, Mevzuat, Mevzulu

6 Harfli Kelimeler

Mevali, Mevcut, Mevhum, Mevize, Mevkuf, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Mevsim, Mevsuf, Mevsuk, Mevsul, Mevzun

5 Harfli Kelimeler

Meval, Mevce, Mevdu, Mevki, Mevta, Mevut, Mevzi, Mevzu

4 Harfli Kelimeler

Meva, Mevc, Mevt

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


meva : yurt, yuva, mekan, yer
mevâhib : bahşişler
meval : efendiler
mevc : dalga, mevce
mevce : dalga, mevc
mevcudat : varlıklar, yaratıklar
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mevcudiyetinde : gözü önünde
mevcut : bulunan, hazırun, var
mevcutlu : anık
mevcutsuz : muameleten
mevdu : verilmiş, bırakılmış
mevduat : tevdiat, yatırım, yatırga
mevhibe : bağış, vergi, ihsan
mevhum : vehmolunmuş, sanal
mevize : öğüt
mevki : yer, mahal, makam, durum, devlet, kat, maruzat, mesnet, orun, post kavgası, rütbe, sandalye, sunuş, tarang, tor, tör
mevkidaş : orundaş
mevkuf : vakfedilmiş

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mevkufen :

TDK:
zarf Tutuklu olarak
"Muhittin Paşa mevkufen Sivas a getirilmiştir." - Atatürk

mevrut :
TDK:
sıfat Gelen, gelmiş
"Dâhiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte." - Atatürk

mevzulu :
TDK:
sıfat Konulu

Kelime Bulma Motoru