MEV ile başlayan kelimeler

Başında MEV harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Mevhibeiilahiye, Mevzuubahsetmek

14 Harfli Kelimeler

Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme

11 Harfli Kelimeler

Mevlevihane, Mevzilenmek, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Mevcudiyet, Mevkufhane, Mevkufiyet, Mevlevilik, Mevzilenme

9 Harfli Kelimeler

Mevcutsuz, Mevlithan, Mevsimlik, Mevsimsel, Mevsimsiz

8 Harfli Kelimeler

Mevcudat, Mevcutlu, Mevkidaş, Mevkufen, Mevsimli, Mevzusuz

7 Harfli Kelimeler

Mevahib, Mevduat, Mevhibe, Mevkute, Mevlana, Mevlevi, Mevsimi, Mevzuat, Mevzulu

6 Harfli Kelimeler

Mevali, Mevcut, Mevhum, Mevize, Mevkuf, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Mevsim, Mevsuf, Mevsuk, Mevsul, Mevzun

5 Harfli Kelimeler

Meval, Mevce, Mevdu, Mevki, Mevta, Mevut, Mevzi, Mevzu

4 Harfli Kelimeler

Meva, Mevc, Mevt

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


meva : yurt, yuva, mekan, yer
mevâhib : bahşişler
meval : efendiler
mevc : dalga, mevce
mevce : dalga, mevc
mevcudat : varlıklar, yaratıklar
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mevcudiyetinde : gözü önünde
mevcutlu : anık
mevcutsuz : muameleten
mevdu : verilmiş, bırakılmış
mevduat : tevdiat, yatırım, yatırga
mevhibe : bağış, vergi, ihsan
mevhum : vehmolunmuş, sanal
mevize : öğüt
mevki : yer, mahal, makam, durum, devlet, kat, maruzat, mesnet, orun, post kavgası, rütbe, sandalye, sunuş, tarang, tor, tör
mevkufhane : tutukevi
mevkufiyet : tutukluluk
mevkut : süreli, periyodik, vakfedilmiş

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mevcudat :

TDK:
1. isim Var olan şeyler, varlıklar
2. Yaratıklar

mevhibe :
TDK:
isim Bağış, vergi, ihsan
"Bu, sanatımın bana bahşettiği bir mevhibedir." - S. F. Abasıyanık

mevlithan :
TDK:
isim Mevlit okuyan kimse

MEV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii - Yazar: Mustafa Erdoğan
Avrupalı Mevlevi - Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Mevlevi Aşk Kendine Yolculuk - Yazar: Ahmet Kik
Klasik Türk Edebiyatında Mevlevîlik Kültürü ve Mevlevî Şâirler - Yazar: Nilgün Açık Önkaş
Fasih-i Mevlevi Gül ü Mül - Yazar: Ahmet İçli

Kelime Bulma Motoru