MİDE ile başlayan kelimeler

Başında MİDE harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Midegörür

7 Harfli Kelimeler

Midesiz

6 Harfli Kelimeler

Mideci, Midevi

4 Harfli Kelimeler

Mide

Bazı MİDE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mide :

TDK:
1. isim, anatomi Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
2. Karın, karın bölgesi
3. Yemek yeme isteği

mideci :
TDK:
sıfat Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
"Mademki her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu." - H. Taner

midesiz :
TDK:
1. sıfat Yenmeyecek şeyleri yiyen
2. Hiçbir şeyden tiksinmeyen, en iğrenilecek şeyler karşısında bile tiksinti duymayan
3. isim Uygunsuz tutum ve davranışlar içerisinde olan kadınları kabullenen erkek

Kelime Bulma Motoru