MOL ile başlayan kelimeler

Başında MOL harfleri bulunan 16 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Moleküler, Moloylumu

8 Harfli Kelimeler

Molallık, Molarlık, Moldovya, Molibden, Molibdin, Mollalık, Molozluk

7 Harfli Kelimeler

Molasız, Moldova, Molekül

5 Harfli Kelimeler

Molas, Molla, Moloz

4 Harfli Kelimeler

Mola

Bazı MOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


molas :

TDK:
isim, jeoloji Karbonatlı kum taşı

molekül :
TDK:
1. isim, kimya Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
2. fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı
3. Bir bütünün en küçük parçası

MOL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dünya'nın Çığlığı ve Moleküler Ayrıştırıcı - Yazar: Sir Arthur Cona...
Molla Muhammed Zıvıngi - Yazar: Abdulhadi Timurtaş
Divan Molla Aşki - Yazar: Ahmet Atilla...

Kelime Bulma Motoru