N ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 10 harfli 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Nakaratsız, Nakışçılık, Nakışlamak, Nakkarhane, Nakledilme, Nakliyatçı, Nakşibendi, Nakşolunma, Nalbantlık, Nalıncılık, Namazbozan, Namusluluk, Namussuzca, Namütenahi, Naniklemek, Narkozitör, Nasılsınız, Nasırlanma, Nasırlaşma, Nasiplenme, Nasranilik, Natüralist, Natüralizm, Navigasyon, Nazariyeci, Nazikleşme, Nazlanarak, Nefeslemek, Nefeslenme, Nefsaniyet, Neftileşme, Nefyedilme, Nemalanmak, Nemdenetir, Neşelenmek, Neşesizlik, Neşredilme, Neşrolunma, Neşterleme, Nevrasteni, Nezaketsiz, Nezaretsiz, Niceleyici, Nihayetsiz, Nikahlamak, Nikahlanış, Nikahlanma, Nikahlayış, Nikahlılık, Nikellemek, Nimetşinas, Nişancılık, Nişanlamak, Nişanlanış, Nişanlanma, Nişanlılık, Nitelenmek, Nitelenmiş, Nitelikler, Niteliksiz, Niyetçilik, Niyetinden, Niyetleniş, Niyetlenme, Niyetlilik, Nodullamak, Nodullanma, Noktacılık, Noktalamak, Noktalanma, Noktalatma, Noktalayış, Nominalist, Nominalizm, Normalaltı, Normalüstü, Nöbetçilik, Nöbetleşme, Nötrleşmek, Numaralama, Nuruçeşmim, Nüktecilik, Nümayişkar

Bazı N ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nakışlamak : işlemek
nalıncılık : takunyacılık
namusluluk : ak, yüzakı
narkozitör : narkozcu
natüralizm : doğalcılık
navigasyon : yönleme, yönlenme
nefeslemek : üflemek, okuyup
nemalanmak : beslenmek
nemdenetir : higrostat
neşesizlik : üzgünlük
neşredilme : yayımlanma
nezaretsiz : manzarasız, görüntüsüz
nişanlamak : yavuklamak, işaretlemek
nişanlanma : nişan
nitelenmiş : mevsuf, muttasıf
nitelikler : evsaf, hasep, havas
niyetinden : aklını çelmek, aklınıçelmek
niyetlilik : azmi
nodullamak : uyarmak, hatırlatmak, modullamak
noktalamak : sonlamak
noktalatma : tacim
nominalizm : adcılık, isimcilik, adacılık

Bazı N ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


namussuzca :

TDK:
zarf Namussuz bir biçimde, namussuzcasına

neftîleşme :
TDK:
isim Neftîleşmek durumu

nikâhlayış :
TDK:
isim Nikâhlama işi

N ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nimetşinas Toraman - Yazar: Hüseyin Rahmi...

Kelime Bulma Motoru