N ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında N harfi bulunan ve ME ile biten 55 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme

13 Harfli Kelimeler

Naftalinlenme, Neftileştirme

12 Harfli Kelimeler

Naftalinleme, Nazileştirme, Neşelendirme, Nihayetlenme, Nitelendirme, Nötrleştirme

11 Harfli Kelimeler

Naklettirme, Nankörleşme, Nasihatname, Nemlendirme, Nesnelleşme, Neticelenme, Neticeleşme, Netleştirme, Normalleşme

10 Harfli Kelimeler

Nakledilme, Nasiplenme, Nazikleşme, Nefeslenme, Neftileşme, Nefyedilme, Neşredilme, Neşterleme, Niyetlenme, Nöbetleşme

9 Harfli Kelimeler

Nanikleme, Nefesleme, Neşelenme, Nikelleme, Nitelenme, Nizamname, Nötrleşme

8 Harfli Kelimeler

Nakletme, Nakşetme, Nakzetme, Nasbetme, Nazmetme, Nefyetme, Nemlenme, Nemletme, Neşretme, Netleşme, Nezretme, Niceleme, Niteleme, Nötrleme, Nüksetme

6 Harfli Kelimeler

Nedime

5 Harfli Kelimeler

Nağme

4 Harfli Kelimeler

Name

Bazı N ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


nağme : ezgi, güzel, nota, neva, terane, yır
name : mektup, varakpare
neşredilme : yayımlanma
neticelendirme : sonuçlandırma
neticelenme : sonuçlanma
nikelleme : nikelâj
nitelendirme : vasıflandırma, tavsif
nitelenme : vasıflanma
nizamname : tüzük
nöbetleşme : münavebe

Bazı N ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


naftalinlenme :

TDK:
isim Naftalinlenmek işi

nemletme :
TDK:
isim Nemletmek işi

neşelenme :
TDK:
isim Neşelenmek işi

N ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Musa - Name - Yazar: Ufuk Deniz Aşçı
Minti Name - Yazar: Hüseyin Çelikten

Kelime Bulma Motoru