N ile başlayan YUM ile biten kelimeler

Başında N harfi bulunan ve YUM ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Neodmiyum, Neptünyum

8 Harfli Kelimeler

Niyobyum, Nobelyum

7 Harfli Kelimeler

Niobyum

Bazı N ile başlayan YUM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


neptünyum :

TDK:
isim, kimya Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np)

niyobyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt, klor vb. maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum (simgesi Nb)

nobelyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 102 olan radyoaktif element (simgesi No)

Kelime Bulma Motoru