N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ahmakıslatan : çisenti
akşam-le-yin : türemiş zarf
beğenilmeyen : berbat, evlere şenlik, itici, kabak tadı, kötü, kötü söylemek, tipsiz, yuh çekmek, zevksiz
beklenilenin : tersine
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
constitution : anayasa, kuruluş, bünye, huy, karakter
çalışkan-sın : ek fiil
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
duraksamadan : gözü kapalı, tereddütsüz
fermantasyon : mayalanma, tahammür, fermentasyon
gamaglobülin : kanda, lenfte
gayrimuayyen : belirsiz, belgisiz
giyinişinden : salak
ışıklandıran : münnevvir
idealizasyon : ülküleştirme
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
kanalizasyon : şebeke, arkdüzen, pislikarkı, alt yapı, lâğım döşemi
kararlamadan : görmeden
kayırılmayan : tavsiyesiz
kolonizasyon : sömürgeleştirme
komünikasyon : iletişim, haberleşme, bildirişim
konformasyon : konoluşum
konservasyon : sakınım

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


artikülâsyon :

TDK:
artikülasyon

fermantasyon :
TDK:
isim, kimya Mayalanma

öksüzdoyuran :
TDK:
isim Çok büyük bardak, çanak ve bunların içindeki yiyecek ve içecek

Kelime Bulma Motoru