N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
communication : ortaksama
değişmeksizin : tekdüze
değiştirmeden : aynen
determinasyon : belirlenim, sınırlama
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
dramatizasyon : oyunlaştırma
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
homurdanmadan : homurtusuz
hoşlanılmayan : güruh
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konsolidasyon : tahkim
konstrüksiyon : yapma, yapım
nötralizasyon : etkisizleştirme, yansızlaştırma
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
peneplanation : yontuklaşma
preperception : önalgı
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
reenkarnasyon : tenasuh

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kalsifikasyon :

TDK:
isim, kimya Kireç taşı durumuna dönüşme

konfederasyon :
TDK:
1. isim Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu
"İsviçre Konfederasyonu."
2. Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru