N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlaşılamayan : düğüm
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
duygulandıran : içli
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
düşünülemeyen : akla gelmedik
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
hoşlanılmayan : güruh
isteklendiren : teşvikçi
kanıtlanmadan : varsayım
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
kızılkantaron : kızılkantarongiller
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konstrüksiyon : yapma, yapım
kullanılmayan : metrûk
modernizasyon : modernleşmek

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


demonstrasyon :

TDK:
isim Tanıtım gösterisi

kendiliğinden :
TDK:
1. sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit
2. sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane
"Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
3. sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan
4. zarf (ke ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
"Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma." - E. Şafak

reenkarnasyon :
TDK:
isim Ruh göçü

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

N ile biten 13 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Reenkarnasyon Kulübü - Yazar: Kaan Arslanoğlu

Kelime Bulma Motoru