N ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 4 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abin, Acin, Acun, Açan, Adan, Adın, Agun, Ağan, Ahan, Ajan, Akan, Akın, Alan, Alın, Aman, Arın, Asan, Aşan, Atan, Atın, Avan, Ayın, Ayün, Azan, Dren, Eden, Eğin, Ekin, Elan, Elin, Emen, Emin, Eren, Erin, Esen, Esin, Eten, Evin, Eyin, Ezan, Ezen, Fren, Gren, Hain, Ilın, Inen, Isın, Işın, Işin, Iyon, Izin, İçin, İken, İkon, İlen, İman, İnan, İnen, İran, İrin, İşin, İyon, İzan, İzin, Kain, Kevn, Klan, Kron, Main, Marn, Maun, Muin, Neon, Odun, Oğan, Okun, Olan, Onun, Oran, Orun, Oyun, Ozan, Ozon, Ödün, Öğün, Ölen, Ören, Öven, Özen, Puan, Sahn, Sten, Taun, Tein, Tren, Uçan, Ulan, Uman, Uran, Utan, Uyan, Uzun, Ülen, Ürün, Üyen

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abin : mutlu, memnun, hoşnut
ahan : işte
ajan : aracı, gizmen, görevli, casus, temsilci, çaşıt, çaşut, dil avcısı, gizli polis
akan : akıcı, yükselen, cari
alan : saha, düz, meydan, düzlük, kayran, sinema, yarışmaların, aylan, dolantı, ortam, sığınma cebi, stüdyo, talimhane, uçak alanı, vadi, yer
asan : sağlıklı, zinde
atan : rami
ayün : karahanlılar
dren : ark, hendek
eğin : arka, sırt, beden, vücut, endam, eğirilmiş
ekin : kültür, hars, buğday, biçin, firez, sanat

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


açan :

TDK:
isim, anatomi Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı

oran :
TDK:
1. isim Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo
"Yerli oyunların çeviri oyunlara oranı değişti ve yükseldi." - M. And
2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp
3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin
4. matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı
"Üçün sekize oranı."

ozan :
TDK:
isim Şair
"Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur." - N. Cumalı

N ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Ağın (Elazığ)

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hayalini Asan Kadın - Yazar: Mustafa Görgüç
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 5 - Kamusal Alan - Yazar: Kolektif
Benim Adım Engin Alan Bölünmeye Çeyrek Kala - Yazar: Engin Alan
Bir İman Güneşi Said Nursi - Yazar: Mustafa Öztürkçü
Son Akın - Yazar: M. Turhan Tan
Anılar Akın Akın - Yazar: İsmet Kabaağaç...
Alan Kodu 212 - New York Günleri Geceleri - Yazar: Tama Janowitz
Gözleri Alan Yamaçtaki Kar Işıltıları - Yazar: Davut D. Fen
Güneş Alan - Yazar: Berker Yörgüç

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


KASAS - 20: Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi.
BAKARA - 265: Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarfedenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir.

Kelime Bulma Motoru