N ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 4 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abin, Acin, Acun, Açan, Adan, Adın, Agun, Ağan, Ahan, Ajan, Akan, Akın, Alan, Alın, Aman, Arın, Asan, Aşan, Atan, Atın, Avan, Ayın, Ayün, Azan, Dren, Eden, Eğin, Ekin, Elan, Elin, Emen, Emin, Eren, Erin, Esen, Esin, Eten, Evin, Eyin, Ezan, Ezen, Fren, Gren, Hain, Ilın, Inen, Isın, Işın, Işin, Iyon, Izin, İçin, İken, İkon, İlen, İman, İnan, İnen, İran, İrin, İşin, İyon, İzan, İzin, Kain, Kevn, Klan, Kron, Main, Marn, Maun, Muin, Neon, Odun, Oğan, Okun, Olan, Onun, Oran, Orun, Oyun, Ozan, Ozon, Ödün, Öğün, Ölen, Ören, Öven, Özen, Puan, Sahn, Sten, Taun, Tein, Tren, Uçan, Ulan, Uman, Uran, Utan, Uyan, Uzun, Ülen, Ürün, Üyen

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acin : hamur, macun
acun : evren, dünya, yerküre, cihan, kainat, alem, kosmos, uzay
açan : fatih
ağan : yüksek, çıkan, geceleri, akanyıldız
ahan : işte
ajan : aracı, gizmen, görevli, casus, temsilci, çaşıt, çaşut, dil avcısı, gizli polis
akan : akıcı, yükselen, cari
alan : saha, düz, meydan, düzlük, kayran, sinema, yarışmaların, aylan, dolantı, ortam, sığınma cebi, stüdyo, talimhane, uçak alanı, vadi, yer
asan : sağlıklı, zinde
aşan : transandantal
ayün : karahanlılar
azan : dall
eden : fail

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


alın :

TDK:
1. isim Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
2. Bazı şeylerin önü, ön yüzü
3. Karşı
"Güneşin alnında durma."
4. madencilik Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi

dren :
TDK:
1. isim Ark
2. tıp (***) Ameliyat sonrası vücut içinde kalan doku artıklarını ve sıvıları dışarı atmak veya yara üzerindeki iltihabı akıtmakta kullanılan bükülgen tüp, akıtaç

esin :
TDK:
1. isim Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
"Bir roman, bir müzik parçası için esin kaynağı olabilir." - A. Ağaoğlu
2. Sabah yeli

N ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Ağın (Elazığ)

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayın En Çıplak Günü - Yazar: Buket Uzuner
Ayın Parlak Zamanı - Yazar: Sare Çizmecioğlu
Karanlık - Ayın Kardeşleri Serisi 3.Kitap - Yazar: Yasmine Galenorn
Onun İçin Öl - Yazar: Amy Plum
Şeytan Kadın - Ayın Kardeşleri Serisi 6.Kitap - Yazar: Yasmine Galenorn
Türkmen Gocabubası Darıverenli Mehmet Emin Yarbay - Yazar: Necati Çavdar
Yeni Martin Mystere Sayı: 72 Ayın Karanlık Yüzü - Yazar: Michelangelo...
Hatıralar ve Kafkasya - Mehmet Emin Resulzade - Yazar: Sebahattin Şimşir
Odun Kesmek - Yazar: Thomas Bernhard

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ABESE - 1, 2, 3, 4: (Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
İHLAS - 1, 2, 3, 4: De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
KASAS - 10: Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vâdimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı.

Kelime Bulma Motoru