NU ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında NU harfleri bulunan 6 harfli 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Numara, Numune, Nurani, Nursuz, Nurten, Nusret

Bazı NU ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


numara :

TDK:
1. isim Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
"Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım." - N. Eray
2. Ölçü
"Ayakkabısının numarasını gizliyor."
3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
4. Öğrenciye verilen not
"Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim." - R. N. Güntekin
5. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı
6. Eğlendirici oyunlardan her biri
"Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak." - B. Felek
7. Hile, düzen, dalavere, yalan
"İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu." - M. Mungan

numune :
TDK:
1. isim Örnek
"Ahlak bozukluğu adına ne kadar rezillik varsa her biri için orada numuneler bulunabilir." - A. Rasim
2. Göstermelik

nuranî :
TDK:
nurani

NU ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Nurhak (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru