OİT ile biten kelimeler

Sonunda OİT harfleri bulunan 21 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Spermatozoit

11 Harfli Kelimeler

Hiperboloit

10 Harfli Kelimeler

Kristaloit, Paraboloit

9 Harfli Kelimeler

Antropoit

8 Harfli Kelimeler

Alkaloit, Elipsoit, Helikoit, Hemoroit, Metaloit, Meteroit, Polaroit, Selüloit, Sinüzoit

7 Harfli Kelimeler

Aneroit, Diploit, Emoroit, Haploit

6 Harfli Kelimeler

Koloit, Tiroit

5 Harfli Kelimeler

Geoit

Bazı OİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


helikoit :

TDK:
isim, mimarlık Helis biçiminde eğri yüzey
"Minare merdiveninin alt yüzü helikoittir."

koloit :
TDK:
isim, kimya Jelatin niteliğinde olan ve suda dağılmışı zarlardan geçmemekle billursulardan ayırt edilen maddelerin genel adı, billursu karşıtı

metaloit :
TDK:
isim, kimya Metalsi

Kelime Bulma Motoru