OİT ile biten kelimeler

Sonunda OİT harfleri bulunan 21 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Spermatozoit

11 Harfli Kelimeler

Hiperboloit

10 Harfli Kelimeler

Kristaloit, Paraboloit

9 Harfli Kelimeler

Antropoit

8 Harfli Kelimeler

Alkaloit, Elipsoit, Helikoit, Hemoroit, Metaloit, Meteroit, Polaroit, Selüloit, Sinüzoit

7 Harfli Kelimeler

Aneroit, Diploit, Emoroit, Haploit

6 Harfli Kelimeler

Koloit, Tiroit

5 Harfli Kelimeler

Geoit

Bazı OİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aneroit :

TDK:
isim, fizik Cıva yerine maden bir kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre

geoit :
TDK:
isim Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi

spermatozoit :
TDK:
isim, anatomi Er bezi borucuklarının ürettiği, atmığın içinde bulunan erkek döl hücresi, tohum

Kelime Bulma Motoru